Steinerskolen i Kristiansand søker daglig leder

Steinerskolen i Kristiansand er et pedagogisk alternativ med allsidig undervisning som setter kunnskap i sammenheng. Høsten 1992 startet skolen opp med sin første klasse. Den ligger på Lund i Kristiansand med gåavstand til både skog og sjø. Skolen er en grunnskole med klasser på alle trinn. Høsten 2022 er det ca. 100 elever og 31 ansatte Skolen drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impulser. Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.