Steinerskolen i Indre Østfold søker klasselærer til 2. klasse

Steinerskolen i Indre Østfold har bestått siden 1989. Det startet på Holterenga med 13 elever og er i dag godkjent for 170 elever. Vi har en intensjon om å vise omsorg for elevens sunne utvikling, gi dem mulighet for å realisere sine forutsetninger og hjelpe dem til å utvikle ferdigheter de trenger i samfunnet. Et langsiktig mål er å skape livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal etter endt skolegang kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Steinerpedagogisk utdannelse
  • Kandidater med lærerutdannelse eller annen relevant pedagogisk utdannelse er velkommen til å søke
  • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner i forhold til elever, foresatte og medarbeidere
  • Strukturert, fleksibel og med gode lederegenskaper
  • Evne til kreativ tenkning og utførelse
  • Interesse for å utvikle skolens pedagogikk og kultur

Vi tilbyr:

  • Godt arbeidsmiljø
  • Utfordrende og givende oppgaver på en arbeidsplass med engasjerte ansatte, foreldre og elever
  • Medlemsskap i Statens pensjonkasse
  • Lønn etter skolens lønnsregulativ

Gyldig politiattest må legges frem ved ansettelse

KONTAKT

TILTREDELSE

1. august 2024

SØKNADSFRIST

26. februar 2024

SØK STILLINGEN

askim@steinerskolen.no