Steinerskolen i Bergen søker medlærer på barnetrinnet

Vi søker en engasjert og dyktig lærermedarbeider på barnetrinnet som kan følge opp elever i og utenfor klasserommet.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av enkeltelever i klasserommet.
 • Tilrettelagt undervisning for enkeltelever.
 • Spesialundervisning.
 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.
 • Planlegge og lede elevenes læring gjennom en steinerpedagogisk tilnærming.
 • Følge opp elevenes læring og utvikling.
 • Legge til rette for et godt samarbeid med de foresatte.
 • Samarbeid på trinn og i kollegiefelleskapet.
 • Delta og bidra i et fellesskap på skolen og for skolen.
 • Samarbeide med andre faginstanser.
 • Delta aktivt i skolens faglige og pedagogiske utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Fagarbeider innenfor helse og oppvekst eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring fra Barne- og ungdomsarbeid (psykisk helsearbeid)
 • Skolerelatert erfaring.
 • Erfaring med eller god kunnskap om barn/unge med spesielle behov.
 • Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig.
 • Generell kompetanse: Pedagogisk arbeid.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Egenskaper

 • Du har interesse for, og kunnskap om steinerskolens pedagogikk.
 • Du er en trygg og tydelig voksen.
 • Du er opptatt av gode relasjoner til elever, foresatte og kolleger.
 • Du har et sterkt pedagogisk engasjement og fokus på elevenes utvikling.
 • Du viser gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er løsningsorientert og engasjert.
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • 100% fast ansettelse
 • En spennende arbeidsplass med muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Selvstendig arbeid i et kollegium av dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Medlem av statens pensjonskasse.

Lønn etter skolens lønnssystem.

Gyldig politiattest skal fremvises før skolestart.

TILTREDELSE

snarest

SØKNADSFRIST

19.04.2020

SØK STILLINGEN

bergen@steinerskolen.no