Steinerskolen i Bergen søker 6. klasselærer

Vi søker en engasjert og dyktig klasselærer for 6. klasse fra skolestart høsten 2020. Klasselæreren vil ha kontaktlæreransvar og undervise i flere fag. 

Arbeidsoppgaver

 • Klasselæreransvar.
 • Undervisning.
 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.
 • Planlegge og lede elevenes læring gjennom en steinerpedagogisk tilnærming.
 • Følge opp elevenes læring og utvikling.
 • Legge til rette for et godt samarbeid med de foresatte.
 • Samarbeid på trinn og i kollegiefelleskapet.
 • Delta og bidra i et fellesskap på skolen og for skolen.
 • Samarbeide med andre faginstanser.
 • Delta aktivt i skolens faglige og pedagogiske utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning, fortrinnsvis steinerskolelærer, grunnskolelærer 5.-10. trinn, 1.-7. trinn eller allmennlærer. Du vil få tilbud om videreutdanning, dersom du ikke har steinerpedagogisk kompetanse.
 • Relevant videreutdanning innen pedagogikk, undervisning og spesialpedagogikk vil være positivt.
 • Relevant erfaring fra grunnskole.
 • Erfaring med eller god kunnskap om elever med spesielle behov.
 • Svært gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Egenskaper

 • Du har interesse for, og kunnskap om steinerskolens pedagogikk.
 • Du er en trygg og tydelig klasseleder.
 • Du er opptatt av gode relasjoner til elever, foresatte og kolleger.
 • Du har et sterkt pedagogisk engasjement og fokus på elevenes utvikling.
 • Du viser gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er løsningsorientert og engasjert.
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • 100% fast ansettelse
 • En spennende arbeidsplass med muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Selvstendig arbeid i et kollegium av dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Medlem av statens pensjonskasse.
 • Lønn etter skolens lønnssystem.Gyldig politiattest skal fremvises før skolestart.

Rudolf Steinerskolen i Bergen ligger idyllisk til mellom Storetveit og Paradis i Fana bydel. Skolen har i underkant av 300 elever fordelt på 13 klasser, fra 1.trinn i grunnskolen til 3. videregående.

Den steinerpedagogiske tilnærmingen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Rudolf Steiner fremla en egen menneskekunnskap, antroposofien, som er grunnlaget for arbeidet i steinerskolen.

Pedagogikken baserer seg på en tredelt undervisning, der teoretiske, praktiske og kunstneriske fag er sidestilt. Elevene får mulighet til å utvikle medfølelse, samarbeidsevner og handlingsdyktighet. Våre medarbeidere er opptatt av elevens helhetlige utvikling.

Medarbeidere ved skolen må kunne identifisere seg med, og aktivt ta del i å virkeliggjøre det steinerpedagogiske formålet i undervisningen. Vår skole ser etter medarbeidere som har et hjerte for elevens læring og utvikling gjennom en steinerpedagogisk undervisning. Vi søker deg som motiveres av å arbeide i skole, har god kompetanse, erfaring og personlig egnethet.

Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent, vi er et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.

Besøksadresse: Rieber Mohns veg 15, Paradis.

 

 

KONTAKT

bergen@steinerskolen.no

TILTREDELSE

01.08.2020

SØKNADSFRIST

19.04.2020

SØK STILLINGEN

bergen@steinerskolen.no