Steinerskolen i Bærum søker engasjert lærer

Steinerskolen i Bærum ligger vakkert til på gamle Grav gård. Skolen har både barneskole og ungdomsskole med ca. 190 elever og 45 ansatte. Førsteklasse hos oss er et overgangsår, og elevene begynner ordentlig på skolen først i 2. klasse. Da erstattes skolestua med klasserom, pulter og skolesaker og den grunnleggende opplæringen i lesing, skriving og regning starter. En fast rytme, trygge rammer og forutsigbarhet i skolehverdagen er det vi ønsker skal kjennetegne elevenes skoledager.

pastedGraphic.png

Som ekstra pedagog/lærerassistent er du med på skoledagen til barna, og følger dem over til SFO om ettermiddagen. Du er med på å skape og opprettholde gode rutiner, oppfølging av enkeltelever i undervisningen og friminutt og er med på gjennomføringen av ulike aktiviteter. Erfaring med Steinerpedgogikk er en fordel.

Stillingsstørrelse er i utgangspunktet 100%, men kan diskuteres, og er fordelt over 5 dager.

Se på https://www.stib.no for mer informasjon om skolen.

Om stillingen:

Hovedoppgaven vil være å jobbe som ekstra lærer i 2. klasse, planlegge og gjennomføre undervisning sammen med klasselærer. Den viktigste oppgaven vil være å følge elever som har krav på spesialundervisning, både i klasserommet, ute i friminutt og de første timene på sfo. Stillingen vil derfor være delt mellom pedagogtimer og assistenttimer, og mellom skole og SFO.

Stillingstittel: 

Ekstra pedagog/assistent 2. klasse

Ansettelsesform:

1. års vikariat, med mulighet for forlengelse

Vi har ledig 100% stilling som ekstra pedagog/assistent i 2. klasse og på SFO. 

Arbeidstid: kjernetid 09.00-15.30

Hvem er du?

Som Steinerskolelærer er du dedikert og engasjert og finner glede i å delta i prosjekter som videreutvikler den flotte skolen vår. Du setter barnet i sentrum og er bevisst lærerens funksjon som rollemodell. Det er en fordel at du er interessert i Steinerpedagogikk og har et ønske om å utvikle deg selv på dette området.

Ansvarsområder:

  • Ekstra pedagog og assistenttimer på barnetrinnet, hovedsakelig i 2. klasse
  • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning sammen med kontaktlærer
  • Skape et positivt og inkluderende læringsmiljø
  • Tett oppfølging av elever, faglig og sosialt
  • Delta og fremme et godt skole-hjem samarbeid
  • Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn

Kvalifikasjoner:

  • Godkjent steinerpedagogisk utdanning eller pedagogisk utdanning for barnetrinnet fra offentlig skole er et krav. Praktisk yrkeserfaring fra skole kan vurderes unntaksvis.
  • Erfaring fra arbeid som lærer i barneskolen er en fordel.
  • God forståelse for de pedagogiske metodene som ligger til steinerpedagogikken
  • Du må beherske norsk eller et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.
  • Generelt god IKT-kompetanse

Ved tilsetting må det legges frem politiattest, ikke eldre enn tre måneder.

Personlig egenskaper:

  • Du er ansvarsbevisst, engasjert og robust
  • Du har en genuin interesse for barns læring og utvikling
  • Du har en god formidlingsevne med evne til å skape gode relasjoner
  • Du tar initiativ, er fleksibel og har godt humør
  • Du er tydelig og trygg i møte med barn og voksne
  • Du liker samarbeid og å jobbe i team

Du trives med å jobbe med mennesker, og ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

  • Tilrettelegging for faglig utvikling
  • Et spennende og inspirerende pedagogisk miljø, der raushet og fleksibilitet står sterkt
  • En flott skole med engasjerte foreldre og lærere 
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • Vikariatet er frem til 31.7.24 med mulighet for forlengelse

KONTAKT

kristina.litina@steinerskolen.no

TILTREDELSE

Etter avtale

SØKNADSFRIST

Snarest

SØK STILLINGEN

kristina.litina@steinerskolen.no