Steinerskolen i Askim søker pedagog ved vår helseped. avdeling

Steinerskolen i Indre Østfold har bestått siden 1989. Det startet på Holterenga med 13 elever og er i dag godkjent for 170 elever. Vi har en intensjon om å vise omsorg for elevens sunne utvikling, gi dem mulighet for å realisere sine forutsetninger og hjelpe dem til å utvikle ferdigheter de trenger i samfunnet. Et langsiktig mål er å skape livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal etter endt skolegang kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Vi ønsker oss en pedagog i 50-100% stilling med relevant utdanning til vår nye helsepedagogiske avdeling. Det vi ser etter er en med spesialpedagogisk utdanning og helst med sosialpedagogikk ved Steinerhøyskolen, vernepleier, steinerpedagogikk med realkompetanse innen spes. ped. eller annen relevant utdanning.

Dine arbeidsoppgaver vil primært omhandle spesialpedagogisk undervisning på forsterket avdeling. Spesialundervisningen vil bli gitt i klasse, i gruppe og en-til-en alt etter hva som er til det beste for eleven i den pedagogiske vurderingen. Kandidatene som tilsettes må bidra i skolens arbeid med å skape et trygt og godt læringsmiljø, samt bidra til utviklingsarbeid i tråd med intensjoner i steinerskolens læreplan.

Vi ser etter noen som:

  • Er opptatt av at alle elever skal ha en god, trygg, inkluderende og innholdsrik skolehverdag på sine premisser.
  • Har erfaring/kompetanse med spes.ped
  • Er opptatt av barnets beste og bidrar til å styrke laget rundt barnet
  • Feirer elevens seire, store som små.
  • Er robust, sikker og trygg i sin rolle
  • Er fleksibel og løsningsorientert.
  • Samarbeider godt med kollegaer, foreldre/foresatte og andre instanser.
  • Er opptatt av faglig utvikling, har selvinnsikt og reflekterer over egen praksis
  • kan inspirere og engasjere
  • er selvstendig og strukturert med gode kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.

KONTAKT

Spørsmål vedr. stillingen kan stilles til Gunhild Myrvold-Olsen på 91701827

SØKNADSFRIST

26.01.24

SØK STILLINGEN

Askim@steinerskolen.no