Steinerskolen i Asker har en ledig vikarstilling

Steinerskolen i Asker er en 1 – 10 skole med to avdelinger: Storskolen (5. – 10.klasse) og Småskoletrinnet (1. – 4.klasse), også kalt Solhatten, på grunn av bygningens form. De to avdelingene ligger noen hundremetere fra hverandre, men er registrert som én stiftelse, og vi har fellesmøter hver uke. Dessuten samhandler vi om store og små fellesprosjekter.

Skoleåret 2024 – 25 er det ledig en lærervikarstilling på Storskolen. 

Stillingen omfatter følgende oppgaver:

  • Engelsk 8.klasse.
  • Kroppsøving 8.klasse.
  • Lærerstøtte inn i klassen, knyttet til enkeltelever, 8.klasse.
  • Kroppsøving 10.klasse.

Krav til kvalifikasjoner: Relevant lærerutdanning og erfaring.

Søkere bes vennligst legge ved kontaktinformasjon og CV ved henvendelse.

Se nettsiden vår her!

 

KONTAKT

johannes.sandstrom@steinerskolen.no

TILTREDELSE

Etter avtale

SØKNADSFRIST

19. juli, 2024

SØK STILLINGEN

johannes.sandstrom@steinerskolen.no