Steinerskolen i Ås søker flere klasselærere

Steinerskolen i Ås ligger i naturskjønne omgivelser omgitt av bondegårder og åkrer på alle kanter og med Haugtussa steinerbarnehage som nærmeste nabo. Steinerskolen i Ås ble stiftet i 1992. Ideen var å lage en landlig skole hvor naturen skulle være en integrert del av pedagogikken. Skolen ligger på Holstad. Skolen har 45 elever fordelt på 4 læringsgrupper, fra 1. – 10.trinn. Målet til skolen er å gi elevene en god skolehverdag uten mobbing og krenkende adferd og med gode læringsarenaer. 

Steinerskolen i Ås søker klasselærer til 1.klasse og faglærere i tysk, gym, naturfag, eurytmi og støttelærer i matte. Skolen søker gode engasjert steinerskolelærere, eller offentlig godkjente lærere med formell undervisningskompetanse som kan tenke seg å være med på å bygge opp en solid og spennende steinerskole. 

 


 • Vi trenger en steinerskolelærer eller førskolelærer som kan være klasselærer for 1.klasse. 
 • Vi trenger faglærer i naturfag til å ta hovedfagsperioder i kjemi, fysikk, biologi, geologi og zoologi, både på mellomtrinnet og ungdomsskolen.
 • Vi trenger en faglærer i tysk for alle gruppene vår, og det er 9 undervisningstimer. 
 •  Vi søker lærer med kompetanse i matematikk som kan være en støtte i den ordinære klasseromsundervisningen
 • Vi trenger en faglærer i gym for fire timer gym i uken, to på ungdomsskolen og to på mellomtrinnet.
 • Vi trenger en eurytmist for 3 undervisningstimer i uken.

 

Høres dette spennende ut ikke nøl med å søke.

Vi kan tilby en varm og hyggelig Steinerskole med tett oppfølging fra både daglig leder og rådgiver, ryddige lønns- og arbeidsvilkår og evnerike kollegier. 

Med satsningsområde skolehage og kompetanseheving i steinerskolemetodikk.


 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning.
 • God på klasseledelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Har forståelsen av viktigheten med et god samarbeid mellom hjem og skole
 • Kan evaluere egen praksis
 • Tar elevenes læring på alvor
 • Vil jobbe for et inkluderende skolemiljø for alle
 • Kjennskap til og erfaring med Steinerskolens idé og praksis, eller vilje til slik videreutdanning
 • Personlig egnethet

Om oss

 • hyggelige kollegier 
 • utfordrende og morsomme arbeidsoppgaver 
 • allsidig lærerstab 
 • tilgang til skolehage og natur
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • mulighet for videreutdannelse i steinerpedagogikk og på andre fagområder

 


Nærmeste leder

 • Daglig leder Anniken Bærvahr
 • Stillingstype: Fast.
 • Omfang: fra 20% til 100% stilling
 • Arbeidstid: I henhold til arbeidskontrakt.
 • Lønn og ferie: Lønn etter KS sin lønnstabell. Medlemskap i SPK og forsikring. Ferie og avspasering i henhold til skolens lønns- og arbeidsvilkår.
 • Krav om Politiattest: Den som tilsettes må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest

KONTAKT

Daglig leder Anniken Bærvahr (95979747) eller sentralbordet (64977660)

TILTREDELSE

1. august 2021 for lærere på barne- og ungdomsskolen

SØKNADSFRIST

13.03.2021