STEINERSKOLEN I ÅS HAR FLERE LEDIGE STILLINGER

Steinerskolen i Ås er en helhetlig og varm skole – midt i det grønne. Vi jobber for å se og utdanne hele mennesket, gjennom tegning og skriving, lek og praktiske øvelser, teater, musikk og naturnærhet. Skolen er fådelt med ca. 60 elever. Skolen ligger på Holstad i Ås kommune, sentralt i Follo, nær fv. 152 og busslinje med hyppige avganger. Vi kan tilby et tett og nært kollegium med evnerike og allsidige medarbeidere, ryddige lønns- og arbeidsvilkår.

 

STEINERSKOLEN I ÅS HAR FLERE LEDIGE STILLINGER OG VIKARIAT

Vi har behov for å fylle flere funksjoner og lyser disse ut både internt og eksternt. Til sammen skal vi engasjere minst tre hele stillinger, som fast, vikariat eller engasjement.  

Funksjonene vi skal fylle omfatter

 • Klasselærer fådelt 2-3. klasse 
 • Klassekontakt fådelt 9-10. klasse 
 • Faglærer i håndverk (sløyd), utdanningsvalg, arbeidslivsfag, hagebruk og naturfag 
 • Spesialpedagog – koordinering, veiledning og undervisning
 • Utdanningsrådgiver og sosiallærer
 • Pedagogisk leder SFO

Søknadsfrist snarest – vi intervjuer fortløpende.

Vi søker deg som er 

 • har genuin interesse for fagområdet og elevenes læring og utvikling 
 • er sosial, varm, trygg og imøtekommende
 • ønsker å bidra til å utvikle et trygt miljø og en positiv kultur
 • samarbeidsdyktig – og som liker å samarbeide med kollegaer, foreldre og andre samarbeidspartnere
 • ansvarlig, allsidig og håndterer parallelle oppgaver, har stå-på-evne og tar i et tak der det trengs  
 • strukturert, selvstendig og punktlig
 • stabil, med lite fravær

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning etter Steinerpedagogiske metoder i tett samarbeid med støttelærer eller assistent
 • Være en god undervisningsleder som skaper et godt læringsmiljø 
 • Arbeid i team – også på tvers av klassetrinn og for planlegging og gjennomføring av årstidsfester mv. 
 • Tett oppfølging av elever, faglig og sosialt. Dette er et særlig ansvar for klasselærer/ klassekontakt
 • Klasselærer/ klassekontakt har også et særlig ansvar for å sikre et godt samarbeid mellom skole og hjem
 • Klasselærer/ klassekontakt har i samarbeid med spesialpedagog ansvar for utarbeiding og evaluering av IOP mv. for elever med rett til spesialundervisning
 • Spesialpedagog vil i tillegg ha ansvar for koordinering av søknader, rapportering og spesialundervisning 
 • Utdanningsrådgiver og sosiallærer har ansvar for veiledning og oppfølging av elever i henhold til fastsatt plan
 • Pedagogisk leder for SFO har også ansvar for planlegging og daglig drift

Kvalifikasjoner

 • Godkjent Steinerpedagogisk utdanning – med relevant fagkrets og erfaring
 • Alternativt offentlig godkjent pedagogisk utdanning (60 stp PPU eller lærerhøyskole), med relevant fagkrets, kjennskap til og helst erfaring med Steinerskolens idé og praksis og/ eller vilje til slik videreutdanning 
 • For stilling som spesialpedagog er utdannelse innen spesialpedagogikk ønskelig, alternativt annen kompetanse eller erfaring innen fagfeltet
 • For stilling som utdanningsrådgiver og sosiallærer er utdannelse innen sosialpedagogikk ønskelig, alternativt annen kompetanse eller erfaring innen fagfeltet
 • Kandidater uten ovennevnte kvalifikasjoner kan bli vurdert for vikariat eller engasjement. 
 • Utviklingskompetanse og evne til å evaluere egen praksis
 • Personlig egnethet vil vektlegges 
 • God digital kompetanse  
 • Gode norskkunnskaper, inkludert muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Flotte elever og engasjerte foreldre og foresatte
 • En varm og hyggelig arbeidsplass 
 • Tett oppfølging 
 • Lønn, arbeidstid, ferie og avspasering i henhold til skolens lønns- og arbeidsvilkår.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse og forsikring
 • Vakre omgivelser, en romslig skole med stort potensiale for faglig og pedagogisk utvikling

Den som tilsettes må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest.

Tiltredelse – august eller så snart det lar seg gjøre. 

Angi i søknaden hvilke funksjoner du søker på og når du har mulighet for å starte 

Les mer om skolen her: Steinerskolen i Ås – En helhetlig skole i hjertet av Follo 

 

 

 

KONTAKT

Daglig leder Eli Moe eli.moe@steinerskolen.no / 917 46720 eller pedagogisk leder Thorbjørn Elvestad thorbjorn.elvestad@steinerskolen.no

TILTREDELSE

Etter avtale

SØKNADSFRIST

Snarest

SØK STILLINGEN

eli.moe@steinerskolen.no