Steinerskolen i Arendal søker dyktige steinerpedagoger, eller pedagoger med interesse for steinerpedagogikk  

Steinerskolen i Arendal har ca.150 elever fra 1.-10.klasse. Skolen ligger vakkert og sentralt til rett utenfor Arendal sentrum. Arendal er en flott og framtidsrettet by med alle muligheter for det gode liv på Sørlandet. Byen har gode og rimelige bo-muligheter og et rikt kultur og musikkliv.

 

Skolen trenger:

 • 80-100% fast stilling som lærer i realfag på ungdomstrinnet.
 • 80% vikariat som norsklærer på ungdomstrinnet skoleåret 21/22
 • 80-100% midlertidig stilling som lærer med fordypning i spesialpedagogikk skoleåret 21/22
 • 100% fast stilling som klasselærer på småskoletrinnet skoleåret 21/22

Realfagslærestillingen innebærer klasselæreransvar for skolens påtroppende 8.klasse

Klasselærers ansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning.
 • Skape et godt læringsmiljø i klassen.
 • Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt.
 • Fremme et godt skole-hjem-samarbeid.
 • Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn.
 • Bidra i internt utviklingsarbeid.

Hvem er du?

Som steinerskolelærer er du dedikert og engasjert, visjonær og inspirerende. Du setter eleven i sentrum og er bevisst lærerens funksjon som rollemodell.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent steinerpedagogisk utdanning eller offentlig pedagogisk utdanning er et krav.
 • Oppfyllle kompetansekrav i de fagene det undervises i.
 • God forståelse for steinerpedagogiske arbeidsmetoder.
 • God IKT-kompetanse.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • God klasseledelse 
 • For klasselærerstillingene kreves klasselærererfaring

Personlige egenskaper:

 • Genuin interesse for barns læring og utvikling.
 • God formidlingsevne.
 • Gode relasjonelle ferdigheter.
 • Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag.
 • Du trives med å jobbe med mennesker og ønsker å bidra i profesjonsutvikling og i et kollegialt fellesskap.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for faglig utvikling.
 • Et spennende og inspirerende pedagogisk miljø i utvikling.
 • En flott skole med flotte elever, engasjerte foreldre og lærere som spiller på lag.
 • Mentorordning

Lønn: Ihht. skolens lønnssystem
Pensjon: Statens Pensjonskasse
Søknadsfrist: 23.04.21, men vi hører gjerne fra deg før det. 

Gyldig politiattest må forevises ved ansettelse

 

 

KONTAKT

Anne Marit W. Sveen, på tlf: 918 89 178
anne.marit.sveen@steinerskoleniarendal.no

TILTREDELSE

01. august 2021

SØKNADSFRIST

23. april 2021

SØK STILLINGEN

Søknaden er elektronisk. Du må legge ved: Søknad, CV, attester og vitnemål. Klikk HER for å komme til søknadsskjema