Steinerskoleforbundet søker daglig leder i 100 % 5-årig åremålsstilling fra 1.8.2023 

Steinerskoleforbundet er et samarbeidsorgan for landets 34 steinerskoler og arbeider med å fremme skolenes saker overfor politikere, utdanningssektoren og offentlighet. Vår fremste oppgave ligger i å sikre skolenes rett til å drive steinerskole etter privatskolelova. Steinerpedagogikken er godkjent som “anerkjent pedagogisk retning”. Forbundet er ansvarlig for Steinerskolens læreplaner, bidrar til godkjenning av nye steinerskoler og er et rådgivende organ for landets ulike steinerskoler. I tillegg arbeider forbundet som et bindeledd mellom skolene, slik at god pedagogikk, nye ideer og erfaring fra de ulike skolene deles og kommer alle elever til gode.

Vi søker en som kan lede forbundskontorets arbeid på en inkluderende måte. Personlig egnethet og relevant erfaring vektlegges. Daglig leder har ansvar for og leder forbundets lovgruppe, som arbeider med skolenes rammevilkår. Daglig leder har personalansvar for og leder kontorfellesskapet med de andre ansvarlige rådgiverne. En viktig del av arbeidet er kontakt på telefon og epost med landets 34 steinerskoler. Forbundskontoret er samlokalisert med Steinerhøyskolen i Oslo. 

Vi arrangerer kurs på etterspørsel og store fellesprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Se mer på vår nettside på www.steinerskole.no


 

Kvalifikasjoner: 

  • Innsikt i og engasjement for steinerskolens pedagogiske idé og praksis. 
  • Vilje til å bygge gode samarbeidsformer med myndighetene og skape pedagogisk handlingsrom i tråd med lover og forskrifter for friskoler, steinerskoler og helsepedagogiske skoler. 
  • Kjennskap til de organisatoriske ideene for ledelse og drift av steinerskoler og de ulike måtene dette løses på i dagens skoler. 
  • Evne til å ta tak i utfordringene som steinerskolene møter i forhold til rammevilkår, byråkrati, presse, eierskap og ledelse. 
  • Serviceinnstilling med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper. 

Stillingen tilbyr et inkluderende arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver, stor takhøyde og et bredt kontaktnett med skoler som vil gjøre en forskjell. Kontorets samarbeid skjer i henhold til strategi og føringer gitt av styret og det nasjonale rådet for steinerskolene. En sentral oppgave er bistand og rådgivning overfor skolene om juridiske og skoledriftsmessige forhold. Det er et utstrakt samarbeid med andre friskoleorganisasjoner overfor politikere og myndigheter, spesielt Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Kontakt med steinerskoler og samarbeidspartnere i inn- og utland kan innebære reising, også i helger.  

Stillingen er en 100 % åremålsstilling (5 år) med mulighet for forlengelse. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens Pensjonskasse eller privat pensjonsforsikring. 5 ukers ferie og ellers avspasering i skolenes ferieavvikling. 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Spørsmål ved stillingen kan stilles til nåværende daglig leder, Ivar Smit på ivar.smit@steinerskolen.no, eller 988 75 578
Styreleder kan nås på gry.alsos@steinerskolen.no

SØKNADSFRIST

01.04.2023

SØK STILLINGEN

forbundet@steinerskolen.no