Spesialpedagog 75-100%

Steinerskolen Gjøvik-Toten ble etablert i 1987 og er en grunnskole fra 1. til 10. trinn. Skolen har 83 elever og 26 ansatte.  Den ligger i naturskjønne omgivelser ved Mjøsa i kort avstand fra Gjøvik sentrum, med gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo, Lillehammer og Hamar. Nytt ungdomsskolebygg ble ferdigstilt i 2017, og i umiddelbar tilknytning til skolens område er Fredvika Steinerbarnehage.  

 

Dette kan vi tilby
Skolen er en fremtidsrettet steinerskole. Steinerskolen underviser etter egen læreplan basert på Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper, godkjent av Utdanningsdirektoratet. Vi tilbyr dyktige kollegaer, flotte elever og engasjerte foresatte. Stillingen innebærer spennende utfordringer både personlig, faglig og organisatorisk.

Vi ønsker
Vi søker en spesialpedagog i 75-100% stilling. I første omgang gjelder dette et engasjement på 1 år, med mulighet for fast ansettelse.

 • Undervisning og oppfølging av elever med vedtak om spesialundervisning
 • Samarbeid mede klasselærere, faglærere og spes.ped leder
 • Samarbeid med PPT og andre relevante parter
 • Bidra i skolens arbeid med å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene
 • Legge til rette for målrettet og systematisk læring
 • Planlegge og lede elevenes læring og utvikling, samt evaluere egen undervisningspraksis
 • Å være oppdatert i forhold til gjeldende læreplaner, og bidra med å utarbeide, følge og evaluere elevens IOP i samarbeid med spes.ped leder
 • Kartlegge elevenes fagvansker og følge opp disse
 • Engasjement for å skape læringsprosesser og utvikle et godt læringsmiljø i samarbeid med spes.ped leder
 • Engasjert, med pågangsmot og god gjennomføringsevne
 • Bidra til å bygge opp spes.ped kompetansen og nettverket ved skolen.
 • Bidra til at elevene får et godt psykososialt miljø på skolen (i henhold til paragraf 9A)

Kvalifikasjoner

 • Spesial pedagogisk fordypning, gjerne master
 • Erfaring er en fordel
 • Selvstendighet, ansvarsbevissthet og fleksibilitet er viktige egenskaper
 • Ha kjennskap til og interesse for steiner pedagogikk
 • Evne og interesse i å sette deg inn i ny kunnskap og steinerpedagogikk
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig 

Til info
Ved tilstting må gyldig politiattest fremlegges.
Lønn etter lokal lønnstabell og medlemskap i Statens pensjonskasse.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

TILTREDELSE

01. august 2021

SØKNADSFRIST

09. mai 2021

SØK STILLINGEN

Søknad og CV sendes til Steinerskolen Gjøvik-Totem, Strandvegen 4, 2816 Gjøvik, eller til gjovik@steinerskolen.no