Slik bruker du internsidene

Du kan bruke Teams i en nettleser, og dersom du har de rette lisensene, kan du laste ned en skrivebordsinstallasjon av Teams.

På internsidene deler Steinerskoleforbundet dokumenter med skolenes medarbeidere.
  • Kategoriene som ligger på Internsidene, ressurser, ligger listet i menyen på venstre side.
  • Ønsker du å formidle beskjeder til Steinerskoleforbundet, ønsker du å drøfte behov for ytterligere ressurser, ber vi deg om å diskutere dette under Generelt > Samtaler.
  • Ønsker du å foreslå dokumenter til internsidene, kan du plassere dem i Generelt > Filer.

… eller ta kontakt med teamsadmin@steinerskolen.no