SKRIV DEG INNOVER – SKRIVEWORKSHOP PÅ ZOOM

Forfatter og journalist Kristin Flood inviterer til et online skrivekurs på plattformen Zoom. Kurset går over tre lørdager, tre timer hver gang. Kurset ‘Skriv deg innover’ kombinerer kreativ skriving og et arbeid med personlig utvikling.


Metoden i dette kurset handler primært om å være utforskende. Det kan ligne en oppdagelsesferd, der deltakerne ikke vet hvor skrivingen fører hen. Deltakerne kommer i berøring med sitt indre landskap gjennom ulike øvelser og får tilgang til nye kreative impulser.

I løpet av tre kursmoduler lærer du å varme opp skrivemusklene. Gjennom skriveøvelser, selvutforskning og undervisning åpnes nye perspektiver, både på skriveprosessen og om din relasjon til skrivingen. Underveis lærer du å håndtere ‘sabotøren’, den indre stemmen som stadig blokkerer inspirasjon og kreative ideer. Slik opparbeides større mot til både å skrive, dele egne tekster med andre og tilby dem til publisering – kanskje også til Steinerbladet! 

Gjennom utforskningen blir deltakerne tryggere på sin unike skrivestemme. 

Kurset er handler ikke om å bli en perfekt skribent, men om å finne gløden, gleden og flyten i det å skrive. I tillegg lærer deltakerne å bruke skriving som verktøy for personlig utvikling.  Medisinsk forskning har vist at det å skrive seg innover har konkret helsefremmede effekt, både psykisk og fysiologisk. Det henstilles å skrive for hånd under kurset, ikke på datamaskin. Bruk gjerne en god notatblokk og penn/blyant som er gode å skrive med.