Skolens viktigste fag i denne tiden er den psykososiale øvelsen

Samfunnets drastiske grep for å hindre smitte har medført stengte skolebygninger – men skolen består! Lærere over det ganske land er fantastisk kreative og finner nye måter å drive undervisning på. Du kan ikke hindre sevjen i å stige i trærne om våren, og du kan ikke holde en lærer fra sine elever. Sammen har vi skapt et robust grunnlag i skolefellesskapet, i skolens kultur, i kunnskap og ferdigheter. Vi har så mye å bygge på at terskelen ikke er høy for en ny type samarbeid. Vi er et ressurssterkt samfunn, og nå viser vi hva vi er laget av!

Selvfølgelig savner vi den nære kontakten, blikket, håndtrykket og den gode leken. Savnet styrker kjærligheten, og vi ser frem til den dagen vi kan være sammen igjen. I mellomtiden er det dette som gjelder: Ta vare på deg selv og dine nærmeste. Hold deg fysisk aktiv, prioriter samvær med de du bor med og gjør noe nyttig hver dag. Ta kontakt med de du savner og de som du vet trenger at noen tenker på dem. Det fins i vår tid uendelig mange muligheter til å vise andre at du ser dem, og at du bryr deg. Skolens viktigste fag i denne tiden er den psykososiale øvelsen. Ingenting gir mer glede enn å være der for andre. Og det er slike øyeblikk vi vil huske når vi om noen år ser tilbake på denne krisen. Vær med og bidra til at det kan komme mye godt ut av denne situasjonen!

Med varm hilsen,

Gry Alsos

styreleder i Steinerskoleforbundet