Finn din Steinerskole

 – STEINERSKOLER MED BARNETRINN

 – VIDEREGÅENDE STEINERSKOLER

 – STEINERSKOLER FOR BARN MED SPESIELLE BEHOV

 – STEINERSKOLER I HELE VERDEN

I Norge er det 30 steinerskoler spredt utover det ganske land fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord med over 5000 elever og rundt 800 lærere med steinerskolen som arbeidsplass. På verdensbasis er det over 1000 steinerskoler i 64 land, og med det er steinerskolen verdens største friskolebevegelse!

Steinerskoleforbundet i Norge er skolenes fellesorganisasjon og vår fremste oppgave ligger i å sikre skolenes rett til å drive steinerskole etter friskoleloven. Steinerpedagogikken er en anerkjent pedagogisk retning, og med vår godkjente læreplan skiller vi oss vesentlig fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge.

Steinerskolene mottar statstilskudd til godkjent opplæring med 85% av tilskuddsgrunnlaget per elev, til dette grunnlaget ligger gjennomsnittlige driftsutgifter per elev i den offentlige skolen. Skolene kan kreve skolepenger som tilsvarer inntil 15% av tilskuddsgrunnlaget per elev. For mer informasjon om skolepenger, kontakt skolen direkte, da dette kan variere.

Lov om frittståande skolar (friskolelova)

Steinerskoler i Norge

Arendal

Steinerskolen i Arendal
Gunhildsboveien 5
4846 Arendal

1. – 10. klasse

Asker

Steinerskolen i Asker
Nesvangen 10
1394 Nesbru

1. – 10. klasse

Askim / Indre Østfold

Steinerskolen i Indre Østfold
Romsveien 10
1815 Askim

1. – 10. klasse

Bergen / Paradis

Steinerskolen i Bergen
Rieber-mohns veg 15
5231 Paradis

1. – 10. klasse + videregående

Bergen / Skjold

Steinerskolen på Skjold
Harald Skjolds Veg 32
5236 Rådal

1. – 10. klasse + særskilte behov

Bærum / Grav

Steinerskolen i Bærum
Grav Gårdsvei 5
1358 Jar

1. – 10. klasse

Eidsvoll

Steinerskolen på Eidsvoll
Løkenvegen 6
2080 Eidsvoll

1. – 10. klasse

Fredrikstad

Steinerskolen i Fredrikstad
Gunbjørgs vei 1
1664 Rolvsøy

1. – 10. klasse

Gjøvik / Toten

Steinerskolen Gjøvik-Toten
Østre Totenveg 14
2816 Gjøvik

 

1. – 10. klasse

Haugesund

Steinerskolen i Haugesund
Skjoldavegen 175
5532 Haugesund

 

1. – 10. klasse

Hedemarken

Steinerskolen på Hedemarken
Rudolf Steiners veg 26
Postboks 100
2312 Ottestad

 

1. – 10. klasse + videregående + særskilte behov

Hurum

Steinerskolen i Hurum
Åsheimveien 10
3490 Klokkarstua

1. – 10. klasse

Kristiansand

Steinerskolen i Kristiansand
Tryms Vei 13
4631 Kristiansand

 

 

1. – 10. klasse

Lillehammer

 

Steinerskolen i Lillehammer

Heimtunvegen 36
2608 Lillehammer

 

 

1. – 10. klasse

Lørenskog

 

Steinerskolen i Lørenskog

Kantarellveien 10
1476 Rasta

 

 

1. – 10. klasse

Moss

 

Steinerskolen i Moss
Veverbakken 40
1536 Moss

1. – 10. klasse + videregående

Nesodden

Rudolf Steinerskolen Nesodden
Tangenveien 300
1456 Nesoddtangen

1. – 10. klasse

Oslo / Ljan

 

Ljabruskolen
Ljabrubakken 50
1165 Oslo

Særskilte behov

Oslo / sentrum

Oslo by Steinerskole
St. Olavs Gate 4
0165 Oslo

Videregående

Oslo / Hovseter

Rudolf Steinerskolen i Oslo
Flyveien 2
0770 Oslo

1. – 10. klasse

Oslo / Nordstrand

Steinerskolen på Nordstrand
Solveien 113
1162 Oslo

 

1. – 10. klasse

Ringerike

Steinerskolen på Ringerike
Almveien 15
3520 Jevnaker

1. – 10. klasse

Romerike

Romerike Steinerskole
Bråteveien 194
2013 Skjetten

Under oppstart – ta kontakt!

Stavanger

Steinerskolen i Stavanger
Skolevollen 19
4017 Stavanger

1. – 10. klasse + videregående

Tromsø

Steinerskolen i Tromsø
Inga Sparboes vei 41
9007 Tromsø

1. – 10. klasse

Trondheim

Momo Waldorfskole
Sandbakkvegen 73
7072 Heimdal

Særskilte behov

Trondheim

Steinerskolen i Trondheim
Mellomila 1C
7018 Trondheim

1. – 10. klasse + videregående

Trondheim

Steinerskolen på Rotvoll
Rotvoll alle 1
7053 Ranheim

1. – 10. klasse + særskilte behov

Tønsberg

Steinerskolen i Vestfold
Furumoveien 2
3142 Vestskogen

1. – 10. klasse

Tønsberg

Slottsfjellet videregående Steinerskole
Baglergaten 16
3111 Tønsberg

Videregående

Ålesund

Steinerskolen i Ålesund
Hatlaskaret 9
6016 Ålesund

1. – 10. klasse

Ås

Steinerskolen i Ås
Haugerudveien 25
1434 Ås

1. – 10. klasse

STEINERSKOLER I HELE VERDEN

BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN holder en til enhver tid oppdatert liste over Steinerskoler / Waldorfschulen, Steinerbarnehager og steinerpedagogiske utdannningsinstitusjoner. Finn verdenslisten her!