SFO-leder søkes

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo. Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 160 elever fordelt på 1. – 10. trinn. På SFO er det ca. 30 barn

Lærerkollegiet består av rundt 35 personer inkludert daglig leder og pedagogisk leder. Sammen styrer de skolen gjennom ulike komitéer i samarbeid med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev.

Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent og er et alternativ til offentlig skole.

 

Arbeidsoppgaver for en SFO-leder:

 • Lede og videreutvikle skolefritidsordningen.
 • Samarbeid og koordinering med pedagogisk leder, barnetrinnsleder og øvrig personale på skolen
 • Aktivitetsansvar for SFO
 • Daglig oppfølgingsansvar
 • Delta i arbeidet med barna i en turnus med øvrige SFO-ansatte. Dette innebærer også matlaging og oppvask.
 • Administrativt arbeid som å sende ut jevnlig informasjonsbrev til foreldre, lage matmeny, innkjøp av mat og materialer.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning og/eller erfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv og godt humør
 • Helst kjennskap til steinerskolens idé og praksis
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingstype: 50% fast stilling 

Lønn: Etter skolens lønnstabell

Politiattest må fremvises ved ansettelse.

TILTREDELSE

Januar 2021

SØKNADSFRIST

15.01.2021

SØK STILLINGEN

E-post: barane.amin.kesmaei@steinerskolen.no. 

Søknader merkes med «Søknad SFO-leder» i emnefeltet.