Rudolf Steinerskolen Nesodden søker eurytmist skoleåret 2022/23

Steinerskolen skolen på Nesodden søker dyktig eurytmilærer

Steinerskolen skolen på Nesodden søker dyktig eurytmilærer til barnetrinnet i 80 % vikariat for skoleåret 2022/23.

I stillingen ligger også en liten del som støtte til prosjektarbeid ved skuespill og årstidsfester.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning i steinerpedagogikk
 • Godkjent lærerutdanning på høyskolenivå.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne og vilje til å planlegge selvstendig og i team
 • Ønskelig med undervisningserfaring.
 • Interesse for å videreutvikle skolens kultur i samarbeid med skolens kollegium

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen.
 • Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt
 • Skape et godt læringsmiljø i klassen.
 • Arbeide i team rundt klassen og på tvers av klassetrinn.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og givende oppgaver
 • Svært godt kvalifisert lærerkollegium
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønn ihht tariff

 

KONTAKT

Kristin Lervik (daglig leder/ rektor) 95853250, eller kristin.lervik@steinerskolen.no

TILTREDELSE

1. august 2022

SØKNADSFRIST

Snarest, men senest 11. mai 2022