Rudolf Steinerskolen i Oslo søker vaktmester

En vaktmesters drømmejobb:
Å jobbe på en skole der barn, lek, aktivitet og læring skaper spennende hverdager!

Rudolf Steinerskolen i Oslo søker en strukturert og serviceinnstilt vaktmester, som skjønner at det å være vaktmester på en skole handler om å kombinere driftsoppgaver med å inngå i et spennende kollegium av lærere og administrasjon.

Skolen har sin egen huskomité, der vaktmesteren inngår sammen med blant annet daglig leder og en representant fra lærerkollegiet.

Skolen har utarbeidet en vaktmesterinstruks, som beskriver stillingen, ansvaret og arbeidsoppgavene nærmere.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og tilsyn av bygninger og eiendom
 • Utføre løpende vedlikeholdsarbeid på skolen
 • Påse at alle drifts- og vedlikeholdsinstrukser følges, blant annet innen brannvern
 • Melde avvik til leder.
 • Holde rømningsveier åpne, inngangspartier fri for is, snø, søppel- og annet som kan være til hinder for frie rømningsveier.
 • Snømåking
 • Delta på befaringer etter behov.
 • Sitte i skolens huskomité

Som vaktmester:

 • er du strukturert, serviceinnstilt, selvstendig og ansvarsfull
 • har du høy arbeidskapasitet
 • er du fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • er du åpen for nye oppgaver
 • ønsker du og har interesse for å tilegne deg ny kunnskap

Kvalifikasjoner

 • fagbrev innen håndverksfag, alternativt annen teknisk utdanning
 • erfaring fra drift og vedlikehold
 • kjennskap til internkontroll og HMS systemer
 • erfaring med data som arbeidsverktøy og beherske data på flere plattformer
 • må ha førerkort
 • gode norskkunnskaper, samt muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • god IKT-kompetanse.
 • Må kunne bygge gode relasjoner til elever, lærere og andre ansatte

Vi kan tilby

 • Variert hverdag med stor grad av selvstendighet
 • Godt arbeidsmiljø
 • Arbeid i team og selvstendig
 • Lønn etter avtale

 

KONTAKT

For spørsmål om stillingen:

Kontakt daglig leder Petter Moen, tlf. 988 98 427

Petter.moen@rsio.no

TILTREDELSE

Stilling er ledig fra 1.8.2020, men kan tiltres tidligere.

Stillingen er en fast 100% stilling.

 

SØKNADSFRIST

25.mai 2020

 

SØK STILLINGEN

Søknaden sendes til: post@rsio.no