Rudolf Steinerskolen i Oslo søker leder SFO

Ved Rudolf Steinerskolen i Oslo er det ledig en 70- 100 % stilling som leder for skolefritidsordningen (SFO), fra 1. januar 2021.

Vi søker etter en kvalifisert person som blir ansvarlig for å lede arbeidet på SFO og vil samarbeide tett med trinnleder og andre ansatte ved skolen.

Det er viktig å se SFO-tilbudet som en del av det steinerpedagogiske tilbudet skolen gir, og det er derfor ønskelig med utdanning i steinerpedagogikk eller bakgrunn fra arbeid med steinerpedagogikk.

Om skolen

Rudolf Steinerskolen i Oslo er en friskole med ca. 80 ansatte og ca. 470 elever fordelt på 1.-10. trinn. SFO er delt inn i fire avdelinger. 

SFO for 1. klasse har beliggenhet i samme lokaler som 1. klasse, på Barnebråten, med egne ansvarspersoner.

Elevene i 2., 3. og 4. klasse har hver sin avdeling med egne ansvarspersoner og lokaler. Gruppene holder til i underetasjen i «Borgen». Det er mye utendørs lek.


Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å lede og koordinere arbeidet på SFO.
 • Ansvar for pedagogisk ledelse, planlegging og oppfølging av aktivitets- og læringsarbeidet på SFO. 
 • Økonomi og innkjøp
 • Daglig personalansvar for assistenter. 
 • Veilede og følge opp assistenter.
 • Følge opp elever og elevsaker på SFO.
 • Ansvar for samarbeidet med foresatte og assistenter.
 • Møteledelse.
 • Være en pådriver i arbeidet med å forbedre og videreutvikle kvaliteten på SFO.
 • Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning på høyskolenivå er en fordel.
 • Utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk er ønskelig.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk. 
 • Digital kompetanse.

 

Personlige egenskaper:

 • Robust, voksen, sikker og trygg i lederrollen.
 • Strukturert og systematisk med stor arbeidskapasitet.
 • Lojal og ansvarsbevisst.
 • Opptatt av kvalitet. 
 • Innsikt og interesse for barn på 1.- 4. trinn.
 • Positiv og god på kommunikasjon med mennesker. 

I tillegg til utdanning vil også erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende jobb med en elevmasse som utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø.
 • En hyggelig arbeidsplass i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon.
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

KONTAKT

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til trinnleder Irene Rendedal, tlf. 952 82 145 eller daglig leder Petter Moen, tlf. 98898427.

SØKNADSFRIST

Søknad med CV sendes Rudolf Steinerskolen i Oslo, Pb 25 – Hovseter, 0705 Oslo eller på e-post til post.hovseter@rsio.no  snarest og senest 14. desember 2020. Tiltredelse etter avtale.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.