Rudolf Steinerskolen i Oslo søker assistenter

Rudolf Steinerskolen i Oslo søker assistenter til
barnetrinnet og SFO 

 

Vi har behov for en assistent i 100% stilling (skole og SFO), samt assistenter kun til SFO (50%). 

 

Du må ha interesse for arbeid med barn, være fleksibel og selvstendig. 

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger og hyggelige, aktive barn. 

 

KONTAKT

Søknad og CV sendes til trinnleder Irene Rendedal irene.rendedal@rsio.no og daglig leder Petter Moen petter.moen@rsio.no 

TILTREDELSE

Begge stillinger er engasjement frem til sommeren 2021, med mulighet for forlengelse/fast ansettelse.