Rudolf Steinerskolen i Lørenskog søker leder for SFO i 60%

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo. Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 160 elever fordelt på 1. – 10. trinn. 

 

Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som styrer skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer og grupper. Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev.
Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent og er et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre. 

Vi søker leder for SFO/skoleassistent i 60 % stilling 

Ved Rudolf Steinerskolen i Lørenskog er det ledig en 60 % stilling (med mulighet for utvidelse) som leder for skolefritidsordningen (SFO) i kombinasjon med oppgaver som skoleassistent. Stillingen innebærer ansvar for å lede arbeidet på SFO, og vil samarbeide tett med andre ansatte ved skolen. Det er viktig å se SFO-tilbudet som en del av det steinerpedagogiske tilbudet skolen gir, og det er derfor ønskelig med utdanning i steinerpedagogikk eller bakgrunn fra arbeid med steinerpedagogikk 

 

Arbeidsoppgaver som SFO-leder 

 • Ansvar for å lede og koordinere arbeidet på SFO 
 • Administrativt arbeid knyttet til SFO 
 • Lede personalmøter 
 • Holde kontakt med foreldregruppen, inkludert foreldremøter 
 • Gjennomføring av avtaler barn og foresatte i samarbeid med klasselærere 
 • Ansvar for vikartelefon for SFO 
 • Lage meny og sørge for at mat blir handlet inn 
 • Veiledning og informasjon til ansatte på SFO. 
 • Rapportere til regnskap  
 • Jevnlige møter med pedagogisk leder og trinnleder for småtrinnet 
 • Være en pådriver i arbeidet med å forbedre og videreutvikle kvaliteten på SFO.  
 • Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.  

Kvalifikasjoner:  

 • Utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk er ønskelig.  
 • Relevant arbeidserfaring.  
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.  
 • Personlige egenskaper:  
 • Robust, voksen, sikker og trygg i lederrollen.  
 • Strukturert og systematisk med stor arbeidskapasitet.  
 • Lojal og ansvarsbevisst.  
 • Innsikt og interesse for barn på 1. – 4. trinn.  
 • Positiv og god på kommunikasjon med mennesker.  
 • I tillegg til utdanning vil også erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt.  

 

Stillingen vil være kombinert med timer som skoleassistent.  

KONTAKT

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Georg Bentze på tlf. 67914000 

TILTREDELSE

Tiltredelse 12. oktober 2020. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

 

 

 

 

SØKNADSFRIST

Søknad med CV sendes på e-post til georg.bentze@steinerskolen.no snarest og senest 6. oktober 2020.

 

Vi tilbyr:  

 • Spennende og utfordrende jobb med en elevmasse som utgjør et meget positivt miljø.  
 • En hyggelig arbeidsplass med engasjerte medarbeidere 
 • Lønn i henhold til skolens lønnssystem.  
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.