Rudolf Steinerskolen i Lørenskog søker klasselærere for neste skoleår, 2022/23.

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo.  Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 160 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som i tillegg til å undervise, er med i grupper med ansvar for økonomi, vedlikehold osv. Lærerne er på den måten involvert i skolens drift og har gjennom dette ansvar for skolens helhet. 
Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev  
Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent og er et alternativ til offentlig skole. Steinerskolen på Lørenskog er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre. 

pastedGraphic.png 

  

Pedagog / klasselærer 

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog søker klasselærere for neste skoleår, 2022/23. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • steinerpedagogisk utdannelse og/eller erfaring, men kandidater uten oppfordres til å søke 
 • gode kommunikasjonsevner i forhold til foresatte 
 • evne til strategisk og kreativ tenkning 
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • interesse for å videreutvikle skolens kultur i samarbeid med skolens medarbeidere 
 • ønskelig med undervisningserfaring i mellom- og ungdomstrinnspedagogikk. 
 • Undervisningskompetanse i engelsk er ønskelig, men intet krav 

 

Vi tilbyr: 

 • godt arbeidsmiljø 
 • utfordrende og givende oppgaver på en livlig og spennende arbeidsplass 
 • svært godt kvalifisert lærerstab 
 • tilgang til skolehage, bier og natur 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • mulighet for videreutdannelse i steinerpedagogikk og andre fagområder 

 

Stillingtype: Fast stilling, 100%.
Lønn: Etter skolens lønnsregulativ 

Politiattest må fremvises ved ansettelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Daglig leder  Georg Bentze,  93455021

TILTREDELSE

01.08.2022

SØKNADSFRIST

01.02.2022

SØK STILLINGEN

georg.bentze@steinerskolen.no
Søknader merkes med «Søknad pedagogstilling» i emnefeltet.