Rudolf Steinerskolen i Bergen søker medarbeider

Vi søker etter en engasjert og dyktig klasselærer for 2. klasse, i 80-100% vikariat, fra og med januar til og med desember 2021.

Arbeidsoppgaver

·       Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.

·       Planlegge og lede elevenes læring gjennom steinerskolens pedagogiske tilnærming.

·       Følge opp elevenes læring og utvikling.

·       Legge til rette for et godt samarbeid med de foresatte.

·       Samarbeid på trinn og i kollegiefelleskapet.

·       Delta og bidra i et fellesskap på skolen og for skolen.

·       Samarbeide med andre faginstanser.

·       Delta aktivt i skolens faglige og pedagogiske utviklingsarbeid, trinnmøter og kollegiemøter.

·       Klasselæreransvar.

·       Undervisning.

Kvalifikasjoner

·       Godkjent lærerutdanning, fortrinnsvis steinerskolelærer, grunnskolelærer 1.-7. trinn eller allmennlærer.

·       Relevant videreutdanning innen pedagogikk, undervisning og spesialpedagogikk vil være positivt.

·       Relevant erfaring fra grunnskole.

·       Erfaring med eller god kunnskap om elever med spesielle behov.

·       Svært gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig.

·       Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Egenskaper

·       Du har interesse for, og kunnskap om steinerskolens pedagogikk.

·       Du er en trygg og tydelig klasseleder/medlærer.

·       Du er opptatt av gode relasjoner til elever, foresatte og kolleger.

·       Du har et sterkt pedagogisk engasjement og fokus på elevenes utvikling.

·       Du viser gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

·       Du er løsningsorientert og engasjert.

·       Du trives i et aktivt og travelt miljø.

·       Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

·       En spennende arbeidsplass med muligheter for faglig og personlig utvikling.

·       Selvstendig arbeid i et kollegium av dyktige og engasjerte medarbeidere.

·       Medlem av statens pensjonskasse.

·       Stillingsstørrelse 80-100% , etter nærmere avtale. Lønn etter skolens lønnssystem.

 

Gyldig politiattest vil kreves

SØKNADSFRIST

Stillingen har relativ kort søknadsfrist, det er ønskelig at du som søker er ledig for nye utfordringer allerede i januar.