Rudolf Steinerskolen i Bergen søker lærer i faget mat og helse

Skolen ligger idyllisk til mellom Storetveit og Paradis i Fana bydel, Skolen har dette skoleåret 250 elever fordelt på 13 klasser, fra 1. trinn i grunnskolen til 3. videregående. Vi ser etter medarbeidere som har et hjerte for elevens læring og utvikling gjennom steinerpedagogisk undervisning. Vi søker deg som motiveres av å arbeide i skole, har god kompetanse, erfaring og personlig egnethet. Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent, vi er et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.  


I faget “Mat og helse” skal elevene utvikle forståelse for sammenhengen mellom kosthold og helse. Elevene skal bli kjent med sammenhengene mellom ernæringsspørsmål og helsemessige, økologiske, etiske og økonomiske avveininger på samfunnsnivå. Det er ønskelig at lærer i “Mat og helse” også driver skolens kantine, eventuelt i samarbeid med elevene. Vi ønsker at kantinedriften skal være basert på bærekraft og økologi. Lærer i “Mat og helse” deltar i skolens arrangementer som julemarked, lærerseminarer og faste turer med pedagogisk opplegg.

Drift av skolens kantine kan inngå i stillingen.


Arbeidsoppgaver

 • Daglig undervisning på skolekjøkkenet på mellom- og ungdomstrinn
 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Planlegge og lede elevenes læring gjennom en steinerpedagogisk tilnærming
 • Følge opp elevenes læring og utvikling
 • Legge til rette for et godt samarbeid med de foresatte
 • Samarbeid på trinn- og i kollegiefelleskapet
 • Delta på eller bidra til klasseturer der “mat og helse” er relevant, som jordbrukstur for 10. klasse
 • I samarbeid med lærer for hagebruk ha ansvar for deler av skolens årlige julemarked

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning, fortrinnsvis steinerskolelærer, grunnskolelærer 5.-10. trinn med fordypning i “mat og helse”.
 • Annen relevant videreutdanning innen pedagogikk, undervisning og spesialpedagogikk
 • Relevant erfaring fra grunnskole
 • Svært gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Egenskaper

 • Interesse for, og kunnskap om steinerskolens pedagogikk
 • Være en trygg og tydelig profesjonsfaglig lærer
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være opptatt av læring og klasseledelse, er kreativ og villig til å prøve ut nye undervisningsformer
 • Opptatt av å legge til rette for mestring for alle elever både faglig og sosialt
 • Trygg i møte med foresatte, og ser verdien av et godt skole- hjem samarbeid
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

For den rette kandidaten kan vi tilby

 • Fast ansettelse (60-100%)
 • En spennende arbeidsplass med muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Selvstendig arbeid i et kollegium av dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter skolens lønnssystem

Gyldig politiattest skal fremvises før oppstart.

TILTREDELSE

Tiltredelse i løpet av våren 2023

SØKNADSFRIST

19. februar 2023

SØK STILLINGEN

Søk stillingen via finn.no her