Ringevikarer søkes til Ljabruskolen

Ljabruskolen, som tidligere het Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole, ble startet i 1984 på initiativ fra noen foreldre til barn med spesielle behov. I dag har skolen 43 elever fordelt på grunnskole og videregående trinn. Til grunn for undervisningen på de forskjellige klassetrinn ligger læreplanen for steinerskolene.

pastedGraphic.png

Vi har for tiden 43 elever fra 1.klasse til og med 3. vdg.

Vi ligger lokalisert på Hauketo i Oslo med god forbindelse til sentrum (tog, buss og trikk).

Vi har stort behov for ringevikarer/assistenter som kan komme på kort varsel. Det er en fordel med erfaring fra lignede arbeid, men ingen forutsetning.

Aktuelle søkere må ha gode norskkunnskaper.

Er du interessert kontakt: 22 62 98 90/93

ljabruskolen@steinerskolen.no

Ragnhild.anita.slettevold@steinerskolen.no

 

Se nettsiden vår her.