Ringerike Steinerskole søker klasselærere til barnetrinnet skoleåret 2021/2022

Ringerike Steinerskole ligger vakkert til i åskammen mellom Jevnaker og Hønefoss. Vårt skoleområde ligger i umiddelbar nærhet til gård med dyr og flotte naturområder med muligheter for fysisk utfoldelse og utforsking.  Skolen har ca. 85 elever fra 1.- 10. klasse og har for tiden fådelt ungdomstrinn.

Klasselærers ansvarsområde:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen.
 • Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt.
 • Skape et godt læringsmiljø i klassen.
 • Ha et særlig ansvar for å sikre et godt samarbeid mellom skole og hjem.
 • Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn.
 • Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Krav til kompetanse:

 • Godkjent pedagogisk utdanning i steinerpedagogikk på høyskolenivå.
 • Godkjent offentlig utdanning på høyskolenivå med erfaring/interesse for steinerpedagogikk. 
 • Erfaring fra klasseledelse i barnetrinnet.
 • Ved manglende formalkompetanse i steinerpedagogikk, må du være villig til å gjennomføre utdanning i steinerpedagogikk etter nærmere avtale med skolen.

Personlige egenskaper:

 • Genuin interesse for barns læring og utvikling.
 • Sikker og trygg i lederrollen og evne til å skape gode relasjoner til elevene i læringsarbeidet.
 • Tillitsfull og ansvarlig med evne til å vise god omsorg overfor elevene.
 • Strukturert og systematisk, gode samarbeidsevner og ønske om å bidra i et kollegialt fellesskap.
 • Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag.

Vi tilbyr: 

 • Et godt kollegialt og inspirerende arbeidsmiljø.
 • Mulighet for etter- og videreutdanning og tilrettelegging for faglig utvikling.
 • En flott skole med engasjerte foreldre og lærere som spiller på lag.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. 
 • Bedriftshelsetjeneste. 

 

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

KONTAKT

Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder på 905 75 866, eller på e-post til Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no

TILTREDELSE

01. august 2021

SØKNADSFRIST

Snarest

SØK STILLINGEN

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes til Ringerike Steinerskole, Almveien 15, 3520 Jevnaker eller på e-post til Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no