Ringerike Steinerskole søker klasselærer til barnetrinnet

Ringerike Steinerskole søker klasselærer til barnetrinnet i 100 % stilling

Ringerike Steinerskole ligger vakkert til i åskammen mellom Jevnaker og Hønefoss.

Skolen er fådelt med ca. 65 elever fra 1. – 10. klasse.

Klasselærers ansvarsområde:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen.
 • Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt.
 • Skape et godt læringsmiljø i klassen.
 • Ha et særlig ansvar for å sikre et godt samarbeid mellom skole og hjem.
 • Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn.
 • Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Krav til kompetanse:

 • Godkjent pedagogisk utdanning i steinerpedagogikk på høyskolenivå.
 • Godkjent offentlig utdanning på høyskolenivå med erfaring/interesse for steinerpedagogikk.
 • Erfaring fra klasseledelse i barneskolen.
 • Ved manglende formalkompetanse i steinerpedagogikk, må du være villig til å gjennomføre utdanning i steinerpedagogikk etter nærmere avtale med skolen.

Personlige egenskaper:

 • Genuin interesse for barns læring og utvikling.
 • Sikker og trygg i lederrollen og evne til å skape gode relasjoner til elevene i læringsarbeidet.
 • Tillitsfull, ansvarlig og evne til å vise god omsorg overfor elevene.
 • Strukturert og systematisk, gode samarbeidsevner og ønske om å bidra i et kollegialt fellesskap.
 • Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og kollegialt arbeidsmiljø.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Mulighet for etter- og videreutdanning.

 

TILTREDELSE

01.08.2020

SØKNADSFRIST

25.05.2020

 

SØK STILLINGEN

Søknad sendes til:

Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no