STEINERSKOLEN PÅ NESODDEN – søker eurytmist, klasselærer og faglærere

BESKRIVELSE AV STILLINGEN

Steinerskolen på Nesodden søker eurytmist, klasselærer barne- og mellomtrinn og faglærer gym/matematikk/norsk for ungdomstrinn

 

Eurytmist

Du vil få ansvar for eurytmiundervisning i flere av våre klasser. I tillegg vil du ha en sentral rolle i kunstnerisk utforming og arrangering av noen av våre årstidsfester. Det er en fordel om du har undervisningskompetanse i andre fag. Stillingen er fast og vil være 70 – 100 % etter avtale.

 

Klasselærer barne- og mellomtrinn

Vi ønsker at du er steinerpedagog og at du har erfaring med klasseledelse på steinerskole. Det er en fordel om du har faglig fordypning i norsk, engelsk eller matematikk. Stillingen er fast og vil være 70 – 100 % etter avtale. 

 

Faglærer(-e) gym/matematikk/norsk for ungdomstrinn

Vi behøver først og fremst en lærer med undervisningskompetanse i kroppsøving for ungdomstrinn. Vi har også behov for lærer med undervisningskompetanse i matematikk og/eller norsk. Steinerpedagogisk  utdanning er ikke et krav, men du må ha kjennskap til steinerpedagogikk. Stillingen(-e) er vikariat med mulighet for forlengelse. Stillingsprosent vil avhenge av din fagkombinasjon. 

 

Vi tilbyr lønn iht. tariff, medlemskap i Statens Pensjonskasse og et engasjert og frodig arbeidsmiljø.

 

OM OSS

Rudolf Steinerskolen Nesodden er en stor, tradisjonsrik og vakkert beliggende steinerskole. Høsten 2018 fylte skolen 35 år. Vi har 265 elever fra 1. – 10. trinn og driver SFO for 1. – 4. klasse. Skolen har i underkant av 50 ansatte. Nesodden har et engasjert og frodig steinermiljø hvor skolen er et viktig knutepunkt. Fra Aker Brygge er det 30 minutters reise til skolen, inkludert en hyggelig båttur over Oslofjorden. Til neste skoleår behøver vi: eurytmist, klasselærer og faglærere.

KONTAKT

TILTREDELSE

  • 1. august 2019

SØKNADSFRIST

  • 17. april 2019

SØK STILLINGEN