STEINERSKOLEN I INDRE ØSTFOLD / ASKIM søker sløyd- og håndarbeidslærere

BESKRIVELSE AV STILLINGENE

Vi søker

  • håndarbeidslærer (vikariat) i 65% stilling for skoleåret 2019/20
  • sløydlærer i 57% stilling for skoleåret 2019/20.

TILTREDELSE

  • 1. august 2019

SØKNADSFRIST

  • 1. april 2019

SØK STILLINGEN

  • askim@steinerskolen.no