STEINERSKOLEN I HAUGESUND søker daglig leder

BESKRIVELSE AV STILLINGEN

Vi har en ledig stilling som daglig leder med undervisning ved Steinerskolen i Haugesund. Dette er en åremålsstilling, 100%, på 4 år, med mulighet for fornyet åremål.

Daglig leder er ansvarlig overfor skolens styre og har det daglige driftsansvaret for skolen. Stillingen har egen stillingsinstruks. Daglig leder skal drive og utvikle skolen videre i overenstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder for friskoler, i henhold til steinerskolens læreplan og i tett samarbeide med kollegiet. I stillingen inngår ansvar for undervisningen og personalet. Skolen ønsker at daglig leder også skal ha noe undervisning.

Skolen ønsker en leder med pedagogisk utdanning og praksis, ledererfaring, og skoleadministrativ bakgrunn. Søkere med steinerpedagogisk kompetanse prioriteres.

Stillingen krever gode ferdigheter i bruk av vanlige kontorstøtteprogram(mer).

Daglig leder representerer skolen utad.

Lønn etter lokal avtale. Medlemskap i statens pensjonskasse.

OM OSS

Steinerskolen i Haugesund har ca. 125 elever fra 1. til 10. klasse. Skolen ligger høyt og fritt på «Bellevuehøyden» med utsikt over byen og havet. Uteområdene er herlige og ligger tett opp til Eivindsvannet og turområdene i Djupadalen.

 

KONTAKT

TILTREDELSE

  • 1. august 2019

SØKNADSFRIST

  • 15. mars 2019

SØK STILLINGEN