STEINERSKOLEN I ASKER søker ungdomsskolelærer / spesialpedagog

BESKRIVELSE AV STILLINGEN

Steinerskolen i Asker søker ungdomsskolelærer/spesialpedagog knyttet til 1 elev på undomsskoletrinnet, 1:1-undervisning, 3 skoletimer pr uke, tilsvarende 62,5% stilling.

Stillingen er midlertidig, frem til skoleslutt sommer 2020, med tiltredelse snarest.

KONTAKT

TILTREDELSE

  • Snarest

SØKNADSFRIST

  • Snarest

SØK STILLINGEN