STEINERSKOLEN I ASKER søker assistent på småskoletrinnet og en medarbeider i SFO

BESKRIVELSE AV STILLINGEN

STEINERSKOLEN I ASKER søker assistent på småskoletrinnet og en medarbeider i SFO – dette tilsvarer en 100%-stilling samlet.

KONTAKT

TILTREDELSE

  • 1. august 2019

SØKNADSFRIST

  • 1. juli 2019

SØK STILLINGEN