Vi søker dyktig spesialpedagogisk koordinator og spesialpedagog fra høsten 2018 til vikariat 100% med mulighet for fast ansettelse.

Om stillingen

Vi søker en person som kan jobbe sammen med skolens spesialpedagogiske team som består av lærere og assistenter og PPT.
Vi ønsker at du, sammen med oss, vil være med og videreutvikle den flotte skolen vår.

Spesialpedagogiske ansvarsområder:
– Koordinere all spesialpedagogisk undervisning på skolen.
– Overordnet ansvar for gjennomføring og oppfølging av møtevirksomhet i forhold til PPT, BUP, og andre eksterne samarbeidsinstitusjoner.
– Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning.
– Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt
– Fremme et godt skole-hjem-samarbeid
– Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn
– Bidra i internt utviklingsarbeid

Andre oppgaver kan tillegges stillingene ved behov.

Hvem er du?
Som steinerskolelærer er du dedikert og engasjert, visjonær og inspirerende. Du setter barnet i sentrum og er bevisst lærerens funksjon som rollemodell.

Kvalifikasjoner:
• Høyere utdanning innen spesialpedagogikk.
• Erfaring fra spesialpedagogisk undervisning.
• Du må være villig til å sette deg inn i og få en forståelse for steinerpedagogikk.
• Generelt god IKT-kompetanse.
• Du må beherske norsk språk, muntlig og skriftlig.

Personlig kompetanse:
• Genuin interesse for barns læring og utvikling.
• Gode relasjonelle ferdigheter, og erfaring med møteledelse.
• Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag.
• Du trives med å jobbe med mennesker og ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap.
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr
• Tilrettelegging for faglig utvikling.
• Et spennende og inspirerende pedagogisk miljø i utvikling.
• En flott skole med engasjerte foreldre og lærere som spiller på lag.
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
• Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons- og forsikringsordninger.
Steinerskolen i Lillehammer er en IA-bedrift.
Ved tilsetting må det legges frem politiattest, ikke eldre enn tre mnd.

Om oss

Lillehammer Steinerskole er en 1 – 10 skole, med 85 elever og 24 ansatte fra høsten. Skolen ligger 10 minutter fra Lillehammer sentrum. Vi tilbyr en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativ. Vi setter barnet i sentrum og har som mål at undervisningsstoff og -metode til enhver tid er tilpasset barnets utviklingsfase og læringskapasitet. Vi har Lillehammers største skoleområde med en egenartet bygningsmasse, hvor barna gis unike muligheter til å utfolde seg både fysisk og kreativt.

Lillehammer er en komplett by med et stort tilbud innen kultur og idrett, med store og små idretts- og kulturarrangementer.

Kontakt

Søknadsfrist

  • 22. juni 2018

Tiltredelse

  • 1. august 2018

Søke stillingen