Programmet for Oslokurset 2023 er klart

Årets tema er musikk og musikalsk undervisning

Grunnkurset i steinerpedagogikk arrangeres i uke 30. Kurset retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Kurset gir en innføring i grunntankene i det metodiske, og på det enkelte klassetrinn og hvordan læreplanen er lagt opp. I tillegg øver vi enkelte kunstneriske elementer. 

Oslokurset arrangeres i uke 31. Oslokurset er spesielt rettet mot steinerskolelærere, men det er også godt egnet for alle pedagoger som vil lære mer om de steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis.

Kursene finansieres av DeKomp-ordningen for kompetanseutvikling. Deltakerne betaler kun for mat og drikke, som koster NOK 1500 per uke.

Mer informasjon og påmelding finner du ved å klikke på disse linkene:

Grunnkurset

Oslokurset

PROGRAMMET I PDF FORMAT FINNER DU HER: OSLOKURS-2023

Spørsmål kan rettes til oslokurs@steinerhoyskolen.no