Pedagogisk rådgiver i Steinerskoleforbundet til 100 % stilling

Steinerskoleforbundet er interesseorganisasjon for landets 34 steinerskoler. Vi arbeider for skolenes rett til selvstyre, for å bidra til høy kvalitet i utøvelsen av pedagogisk virksomhet ved den enkelte skole, og for å fremme steinerpedagogikken i Norge. 

 

Da nåværende pedagogisk rådgiver slutter i sin stilling i august 2023, søker vi hennes etterfølger. Vi søker en engasjert medarbeider med solid steinerpedagogisk erfaring og gode samarbeidsevner.  

 

Arbeidsoppgaver er:  

 • Bygge gode samarbeidsformer med myndighetene og skape pedagogisk handlingsrom i tråd med lover og forskrifter for friskoler, steinerskoler og helsepedagogiske skoler 
 • Lede skolenes pågående arbeid med evaluering av læreplanen, ferdigstilles 2024 
 • Arbeide for å opprettholde god pedagogisk kvalitet i skolene. 
 • Holde nær kontakt med skolene om saker av pedagogisk og skolepolitisk karakter 
 • Følge opp videreutviklingen av steinerskolenes egne kartleggingsprøver og vurderingsordning. 
 • Holde seg oppdatert på den pedagogiske utviklingen i skole-Norge. 
 • Forberede og gjennomføre konferanser, seminar og kurs i samarbeid med kolleger 
 • Bistå nye skoleinitiativ 
 • Samarbeide med Steinerhøyskolen  
 • Være styreleder for Steinerbladet, skolenes medlemsblad 
 • Drifte egen fane i skolenes digitale portal for deling av aktuelle ressurser for pedagogisk virksomhet og ledelse i skolene 

 

Kvalifikasjoner: 

 • Proaktiv, selvgående med gode lederegenskaper 
 • Serviceinnstilling med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper. 
 • Fleksibilitet, god samarbeidsevne og organisatoriske evner 
 • Erfaring fra pedagogisk ledelses- og utviklingsarbeid i en steinerskole 
 • Innsikt i og engasjement for steinerpedagogikken 

 

Stillingen byr på et inkluderende arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver, stor takhøyde og et bredt kontaktnett med skoler som vil gjøre en forskjell. Kontorets samarbeid skjer i henhold til strategi og føringer gitt av styret og det nasjonale rådet for steiner-skolene. Kontakt med steinerskoler og samarbeidspartnere i inn- og utland kan innebære reising, også i helger.    

Arbeidssted er Steinerskoleforbundets lokaler i Professor Dahls gate 30 i Oslo.  

 

Lønn: Stillingen følger lønnstrinn KS minstelønnstabell for lærere, adjunkt med tillegg. Medlemskap i SPK dersom du har permisjon fra en skole som har avtale med SPK, eller privat pensjonsforsikring. 5 ukers ferie, og eventuell avspasering i forhold til skolenes ferieavvikling. 

 

 

TILTREDELSE

1. august 2023, eller etter avtale

SØKNADSFRIST

1. juni 2023

SØK STILLINGEN

Steinerskoleforbundet v/daglig leder Ivar Smit, Prof. Dahls gate 30, Oslo.
Epost forbundet@steinerskolen.no