Pedagogisk rådgiver i Steinerskoleforbundet, 100 % stilling

Steinerskoleforbundet er interesseorganisasjon for landets 32 steinerskoler. Vi arbeider for skolenes rett til selvstyre og likebehandling, for å bidra til høy kvalitet i utøvelsen av pedagogisk virksomhet ved den enkelte skole og for å fremme steinerpedagogikk i Norge.

Da nåværende pedagogisk rådgiver slutter i sin stilling sommeren 2021, søker vi hans etterfølger. Vi søker en engasjert medarbeider med solid steinerpedagogisk erfaring og gode samarbeidsevner. Det vil være mulig å tiltre i en delstilling fra våren 2021.


 Arbeidsoppgaver: 

 • Holde nær kontakt med skolene om saker av pedagogisk og skolepolitisk karakter. 
 • Bistå skolene i arbeidet med å opprettholde god pedagogisk kvalitet.  
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av steinerskolenes pedagogiske materiell. 
 • Holde seg oppdatert på den pedagogiske utviklingen i skole-Norge. 
 • Sørge for utgivelser av Meddelelser, et digitalt nyhetsbrev for debatt og informasjon til skolenes medarbeidere. 
 • Forberede og gjennomføre konferanser, seminar og kurs. 
 • Kontakt og samarbeid med forbundets samarbeidspartnere innen det pedagogiske arbeidet. 
 • Inngå i kontorfellesskapet og ta sin del av administrative oppgaver. 
 • Ansvar for Ariadnefondet og Litterært fond, som bidrar til utgivelser av fagbøker og materiell for lærere

 Kvalifikasjoner: 

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 
 • Fleksibilitet, god samarbeidsevne og organisatoriske evner. 
 • Erfaring fra pedagogisk arbeid i en steinerskole. 
 • Innsikt i og engasjement for steinerskolens antroposofiske grunnlag. 

Arbeidet kan til tider være hektisk og innebærer prosjektarbeid, reisevirksomhet og helgearbeid. Arbeidssted er Steinerskoleforbundets lokaler i Oslo. 


Vi tilbyr: 

 • En spennende, utfordrende og hyggelig arbeidsplass 
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Arbeid i et kunnskapsrikt team og med et bredt nettverk i et stort pedagogisk fellesskap 
 • Stor mulighet for innflytelse på eget arbeid 

Stillingen lønnes som Adjunkt med tillegg i KS minstelønnstabell. Medlemskap i SPK eller privat pensjonsforsikring. 37,5 timers arbeidsuke, 5 ukers ferie, avspasering etter avtale, fortrinnsvis i skolenes ferier.  

KONTAKT

Ved spørsmål kontakt daglig leder i Steinerskoleforbundet, Ivar Smit på: ivar.smit@steinerskolen.no , eller styreleder Gry Alsos på: gry.alsos@steinerskolen.no

 

TILTREDELSE

Det vil være mulig å tiltre i en delstilling fra våren 2021, ellers full stilling fra høsten 2021. 

SØKNADSFRIST

Søknader behandles fortløpende, men frist for søknad er senest 30. januar 2020.

 

SØK STILLINGEN

Søknad sendes Steinerskoleforbundet v/daglig leder Ivar Smit, Josefines gate 12, 0260 Oslo. 

 Epost: forbundet@steinerskolen.no