Oslokursene ‍

Grunnkurs gjennomføres som et digitalt seminar med faste tider, gruppeoppsett og bindende påmelding. Vi ber om at de som melder seg på deltar hele uken. Dette av hensyn til de andre deltakerne og gruppelederne, og i forhold til at du som deltaker får best mulig utbytte av kurset!


Oslokurset gjennomføres som en digital konferanse med to deler;

  1. Innspilte foredrag og dokumenter for nedlasting – disse er tilgjengelige for alle som har meldt seg på fra uke 30 til og med uke 32. her kan du logge inn og se de ulike bidragene når det passer deg i dette tidsrommet.
  2. Samtalegrupper til faste tider. Når du er påmeldt Oslokurset innen fristen får du tilsendt tilbud om å melde deg på samtalegrupper. Denne påmeldingen er bindene og samtalegruppene arrangeres på et gitt tidspunkt i uke 31.

Av erfaring vet vi at gratis konferanser og kurs føles mindre forpliktende å melde seg på, enn om man har betalt 5- 6000 som kurset vanligvis koster. Vi håper dere setter pris på denne gratis muligheten, og melder dere på til kun de tilbudene som dere vil delta på. Det blir veldig vanskelig for innlederne i gruppene å planlegge og gjennomføre gruppene sine om det er stor variasjon mellom antall påmeldte og antall deltakere på kursdagene.


Påmelding og bekreftelse

Du melder deg på Grunnkurset via denne linken:

Du melder deg på Oslokurset via denne linken.

Se fullstendig program på høyskolens nettside her.


Alle påmeldte mottar bekreftelse på påmeldingen 23. juni. For deltakere til Grunnkurset sendes det ut mer informasjon sammen med bekreftelsen. For deltakere på Oslokurset sendes påmelding til samtalegruppene. Hver deltaker får en individuell link som kun kan brukes til pålogging fra en deltaker.


MERK – det sendes ikke bekreftelse på påmelding før etter 22. juni. Du får bekreftelse på at påmeldingen er sendt inn i samme skjema som du fyller ut for påmelding. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan sjekke enkeltpåmeldinger utover dette. Er du usikker på om du er påmeldt, kan du melde deg på en gang til. Systemet vil fjerne doble påmeldinger automatisk.