GRUPPER I OFFICE 365

Alle kan lage grupper - vær vennlig hold orden i sysakene!

GRUPPER OG DISTRIBUSJONS-LISTER I OFFICE 365

Alle kan opprette grupper og distribusjonlister i Office 365!

Gruppene blir synlige i vår globale adressebok.

Derfor må Steinerskoleforbundet av og til rydde og se til at vår navnepolicy blir fulgt.

Her noen tips!

NAVNEPOLICY

NAVN MÅ INNEHOLDE DISSE ELEMENTENE

 • Lokalt navn med store bokstaver
 • Mellomrom
 • Bindestrek
 • Mellomrom
 • Forklaring med stor forbokstav – gjerne med årstall.

SLIK SOM I DISSE EKSEMPLENE

 • HURUM – Styremedlemmer 2019-2020
 • HOVSETER – Biblioteksansvarlige
 • ARENDAL – Foreldrene i 1.klasse 2018-2019
 • HAUGESUND – Eurytmiprosjekt til julemarkedet 2019
 • ROTVOLL – Fritidshjemmets medarbeidere
 • GRAV – Markedsføringskomitéen 2019-2020
 • MOMO – Fredagspilsgjengen
 • LØRENSKOG – Alle som jobber i kantinen

GODE NAVN

Hvilken skole, barnehage eller aktivitet tilhører gruppen?

Ubrukelige gruppenavn:

 • 1.kla
 • 1.klasse
 • Min 1.klasse
 • Klasse 1
 • Klassen min
 • Klasse 1 i år
 • osv…

Godt eksempel:

TROMSØ – Foreldrene i 1.klasse 2018-2019

 

TILGANGSSTYRING

Dersom du lager en gruppe som ikke hvem som helst skal kunne sende meldinger til – for eksemepel ville det vært litt dumt om en medarbeider på en Steinerskole i Oslo ved en feiltakelse sender en melding til alle foreldrene ved en Steinerskole på Vestlandet – så kan du be Steinerskoleforbundet om å begrense tilgangen til denne gruppen!

TIDSBEGRENSET?

Dersom du lager en gruppe som gjelder et skoleår: Velg et navn som indikerer hvilket skoleår det gjelder!

Eksempel: HURUM – Foreldre i 7. klasse 2018-2019 eller BERGEN – Styremedlemmer 2018-2019.

FOR HVEM?

Gjør synlig om gruppen tilhører en skole eller kan være aktuell for flere.

ALLE – Rådgivere i 10.klasse eller ALLE – Pedagogiske ledere omfatter mange skoler.

ÅLESUND – Styremedlemmer 2019-2020 eller BERGEN – Pedagogiske ledere tilhører navngitte skoler.

MER OM GRUPPER I OFFICE 365