Nå starter vi snart opp! Vi søker rektor/daglig leder til Hurdal Steinerskole.

Hurdal Steinerskole er godkjent for oppstart fra høsten 2021. Vi starter opp med 1.- 4. trinn. Våre ansatte vil være med på å utforme en ny steinerskole. Vi har nå sikret et selveid skolebygg. Søknadsfristen forlenges derfor.

Steinerskolen i Hurdal etableres i nær tilknytning til Norges første og største økolandsby. Samarbeidet med Gjøding gård vil være en naturlig del av undervisningen. Våre elever og lærere vil være tett på naturen, og det vil blant annet være fokus på dyrking av økologisk mat, dyrehold og rike naturopplevelser gjennom hele året.

Rektor er skolens faglige leder og har samtidig ansvaret for skolens budsjett og administrasjon. Rektor skal også lede personalet. 

Arbeidsgiver

Hurdal Steinerskole

Stillingstittel

Rektor/daglig leder, stillingsbrøk etter avtale

Ansettelsesform

5 års åremål

Stillingsbrøk og lønn etter avtale.

 

Stillingen som rektor/daglig leder innebærer:

 • Lede skolens lokale undervisningsprofil ut fra ønsker og innspill fra foreldregruppen, fundamentert i læreplanen til steinerskoleforbundet.
 • Lede lærernes faglige utvikling og sørge for trivsel på arbeidsplassen.
 • Ha oversikt over elevenes faglige utbytte og vurdere tiltak for å påvirke dette i positiv retning.
 • Ha oversikt over elevenes psykososiale læringsmiljø og vurdere hva som kan bidra til trivsel på skolen.
 • Utføre administrative oppgaver.
 • Styre økonomien på en forsvarlig og strategisk måte.
 • Koordinere tilbud fra ressurspersoner, deriblant foreldre og innbyggere i Økolandsbyen.
 • Sørge for et godt foreldresamarbeid.
 • Arbeide for at skolen får et godt omdømme, blant annet ved å synliggjøre skolens virksomhet i lokalmiljøet.
 • Sekretariat-funksjon med rapportering til skolens styre.

 Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå.
 • Erfaring fra skole og undervisning.
 • Kjennskap og evne til å forholde seg til steinerskolens antroprosofiske verdigrunnlag.
 • Det er en fordel med lederutdanning eller relevant erfaring fra skoleledelse.
 • Det er en fordel med erfaring fra skoleutvikling.
 • God forståelse for bruk av digitale administrasjonsverktøy.
 • God system- og økonomiforståelse.

Personlige egenskaper: å bidra til en bærekraftig skoledrift, utvikling av lokal læreplan og bruk av læringsressurser i nærmiljøet

 • Du har pågangsmot og ambisjoner om å lage en spennende, naturbasert steinerskole.
 • Du opplever det å skape noe nytt som en berikelse.
 • Du ser på medbestemmelse som god ledelse.
 • Du er trygg i lederrollen.
 • Du kommuniserer godt.

 Vi kan tilby:

 • En unik mulighet til å bygge opp og være med på å utforme en helt ny steinerskole.
 • En arbeidsplass i naturskjønne omgivelser nær Hurdal økolandsby. 
 • Et nettverk av engasjerte og positive ressurspersoner.
 • Lønn etter avtale.

Om Hurdal Steinerskole:

Hurdal Steinerskole etableres i rolige og idylliske Hurdal, der sjøen og skogen er sentrale element. Her finnes bær og sopp, badestrender, skiløyper, hopp- og alpinbakker. Innbyggere i nærmiljøet har vært aktive i arbeidet med oppstart av steinerskolen. Det er naturlig at skolen vil ha et aktivt samarbeid ikke bare med foreldre, men også et utvidet nett av ressurspersoner tilknyttet Økolandsbyen og Hurdal generelt.

Skolen ser for seg å samarbeide nært med Gjøding Gård som har andelslandbruk, bikuber, eplehage og dyrehold med blant annet høner og griser.

 

 

KONTAKT

Lars von Krogh på mobil 911 23 905 eller på e-post lvkrogh@gmail.com.

SØKNADSFRIST

4. mars

SØK STILLINGEN

Send en kortfattet søknad og CV til lvkrogh@gmail.com innen 4. mars