Momo Waldorfskole søker lærere og én assistent

Momo Waldorfskole er en håndverkpedagogisk steinerskole for elever med behov for tilrettelagt undervisning. Til høsten vil vi ha 14 elever fordelt på fire grupper fra ungdomstrinnet til videregående. Skolen har i dag ni ansatte; seks lærere og tre administrativt ansatte. Vi holder til i trivelige private lokaler i bydelen Heimdal, i Trondheim kommune. 

Vår målsetting er å være en alternativ skole der elever med behov for en praktisk hverdag finner seg til rette i et håndverkpedagogisk og trygt skolemiljø.
Vi ønsker å gi våre elever tid i skolehverdagen. Tid til å fordype seg, oppdage, utforske og reflektere. Menneskeverdet står i sentrum, og vi ønsker å gi våre elever en skolegang som er meningsfull og tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger.

Vi er hovedsakelig en håndverkpedagogisk skole, så interesse for, og ferdigheter innen praktiske fag er en forutsetning.

 

Stilling som lærer (100 %):

Som lærer vil du blant annet arbeide med praktisk- og teoretisk undervisning tilrettelagt for elever med individuell opplæringsplan, med utgangspunkt i steinerskolens læreplan. Du vil også ha et ukentlig ansvar for å evaluere undervisningen skriftlig for deretter å gi en muntlig tilbakemelding til eleven. Alder og skoletrinn på elevene vil kunne variere fra år til år ut i fra skolens helhetlige situasjon.

Alle lærere vil også ha et særlig ansvar for vedlikehold av skolens område, klasserom, verksted og annet utstyr som tilhører skolen. Andre arbeidsoppgaver vil også måtte påregnes, blant annet deltakelse i ukentlige lærermøter, møter i steinerskoleforbundet, kurser, samlinger og pålagt faglig kompetanseheving.

 

Til denne stillingen søker vi deg som har relevant høyere utdanning innen steinerpedagogikk fra Rudolf Steinerhøyskolen eller tilsvarende. Også andre søkere uten steinerpedagogisk kompetanse, men med relevant høyere utdanning på høyskole eller universitetsnivå, vil være aktuelle under forutsetning om å tilegne seg slik kompetanse.

God og relevant erfaring innen kunst og håndverk, som kan være nyttig for elevene i en undervisningssituasjon, vil også bli vektlagt som kompetanse.

 

Momo Waldorfskole ser etter deg som har gode pedagogiske formidlingsevner, er selvstendig og tar initiativ og ansvar i arbeidshverdagen.

Vi ønsker også at du er nysgjerrig og er opptatt av å utvikle deg basert på den nyeste forskingen på fagfeltet. Du må kunne forbinde deg med de tradisjoner og verdier skolen og steinerpedagogikken står for, og du må gjerne bidra med dine erfaringer inn i denne sammenhengen.

Som kollega har du gode samarbeidsevner og kan vise en fleksibel tilnærming til arbeidsoppgaver i en arbeidshverdag hvor det fort kan oppstå uforutsette situasjoner.

 

Stilling som assistent (70 %):

Som assistent vil du støtte og avlaste læreren i undervisningen. Samtidig ønsker vi at du må kunne bidra kreativt inn i undervisningen med egne erfaringer og kunnskap når det er behov for dette. Du vil også få ansvar for enkeltelever når det oppstår situasjoner som krever det. Andre oppgaver må også påregnes.

 

Momo Waldorfskole ser etter deg som er selvstendig og tar initiativ og ansvar i arbeidshverdagen. Vi forutsetter også at du kan forbinde deg med de tradisjoner og verdier skolen og steinerpedagogikken står for, og du må gjerne bidra med dine erfaringer inn i denne sammenhengen.

Som kollega har du gode samarbeidsevner og kan vise en fleksibel tilnærming til arbeidsoppgaver i en arbeidshverdag hvor det fort kan oppstå uforutsette situasjoner.

 

Vi tilbyr:

En jobb bestående av engasjerende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et lite og trivelig arbeidsfellesskap. Du vil også få gode utviklingsmuligheter både rent faglig og på det menneskelige plan. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Lønn etter husavtale.

Begge stillingene krever fremleggelse av politiattest.

Ansettelsesform: 

For å kvalifisere til fast stilling som lærer kreves det at du oppfyller nødvendige kompetansekrav etter opplæringsloven §§ 10-1 og 10-2 med tilhørende forskrift, i dette tilfellet full høyere utdanning innen steinerpedagogikk fra Rudolf Steinerhøyskolen eller tilsvarende. Søkere som ikke oppfyller kompetansekravet vil likevel kunne ansettes i midlertidig stilling (ett år av gangen), med en forutsetning om at vedkommende tar nødvendig etterutdanning i løpet av en periode på tre år. Skolen vil tilrettelegge for kurs og videreutdannelse.

Søknad og CV sendes elektronisk og så snart som mulig. Vi ber om at du i søknaden presiserer hvilken av stillingene du søker på.

KONTAKT

Guro Katinka Storteig: 942 39 413

SØKNADSFRIST

9. april 2021

SØK STILLINGEN

Søk stillingen gjennom Finn.no her