Medieansvarlig i Steinerskoleforbundet

Steinerskoleforbundet er interesseorganisasjon for landets 32 steinerskoler, som arbeider for skolenes rettigheter og steinerpedagogisk utviklingsarbeid.

Til vårt arbeidsfellesskap søker vi medieansvarlig som vil arbeide selvstendig for å  

 • synliggjøre steinerpedagogikken i offentligheten gjennom pressekontakt, debatt, sosiale medier, kampanjer og offentlige arrangementer  
 • mediehåndtering i samarbeid med skolene og samarbeidspartnere 
 • kurse skolenes medieansvarlige og bygge nettverk 
 • bidra til utvikling av brosjyrer og reklamemateriell for skolene 
 • drifte Steinerskoleforbundets nettsider og deltakelse i sosiale medier 
 • delta i samarbeid med forbundskollegene i felles prosjekter 

 

Du har: 

 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • medieerfaring og interesse for pedagogikk, samfunn og oppvekst
 • sosiale evner, fleksibilitet, god samarbeidsevne og lederegenskaper 
 • erfaring fra liknende arbeid er en fordel, gjerne også WordPress 
 • erfaring fra arbeid med steinerpedagogikk 

 

Du får: 

 • solid innføring og nødvendig opplæring tilpasset oppgavene 
 • arbeide i frontlinjen til steinerpedagogikkens beste 
 • spennende arbeid i et engasjert fellesskap 
 • mulighet til å bidra til utvikling av steinerskolens profil og forbundets prosjekter 
 • gode lønns- og pensjonsforhold 

Arbeidet er fleksibelt og til tider preget av prosjektbasert innsats i samarbeid med forbundets øvrige medarbeidere. 

Arbeidssted er Steinerskoleforbundets lokaler i Josefines gate 12 i Oslo.  

KONTAKT

Henrikke Mørck: henrikke.morck@steinerskolen.no

Ivar Smit: ivar.smit@steinerskolen.no

telefon 22 54 25 40

TILTREDELSE

1.august 2020

SØKNADSFRIST

20. mai 2020

SØK STILLINGEN

Ivar Smit, daglig leder Steinerskoleforbundet

Forbundet@steinerskolen.no