Ljabruskolen

Ljabruskolen, som tidligere het Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole, ble startet i 1984 på initiativ fra noen foreldre til barn med spesielle behov. I dag har skolen 43 elever fordelt på grunnskole og videregående trinn. Til grunn for undervisningen på de forskjellige klassetrinn ligger læreplanen for steinerskolene. Under ses noen av forberedelsene til påske…

Klikk på bildet for å se hele nettsiden.