Lillehammer steinerskole søker dyktige klasselærere på barnetrinnet

Lillehammer Steinerskole er en 1. – 10. skole med for tiden 90 elever og 21 ansatte. Skolen ligger 10 minutter fra Lillehammer sentrum. Vi tilbyr en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativer. Vi setter barnet i sentrum og har som mål at undervisningsstoff og –metode til enhver tid er tilpasset barnets utviklingsfase og læringskapasitet. Vi har Lillehammers største skoleområde med en egenartet bygningsmasse, hvor barna gis unike muligheter til å utfolde seg både fysisk og kreativt. Lillehammer er en komplett by med et stort tilbud innen kultur og idrett, med store og små idretts- og kulturarrangementer.

 

Vi har ledig to årsvikariat som klasselærere mellom 80% og 100%

Vi ønsker at du, sammen med oss, vil være med på å videreutvikle den flotte skolen vår. Dine hovedoppgaver vil være knyttet til stilling som klasselærer/kontaktlærer. 

Klasselærers ansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning.
 • Skape et godt læringsmiljø i klassen.
 • Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt.
 • Fremme et godt skole-hjem-samarbeid.
 • Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn.
 • Bidra i internt utviklingsarbeid.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Hvem er du?

Som steinerskolelærer er du dedikert og engasjert, visjonær og inspirerende. Du setter barnet i sentrum og er bevisst lærerens funksjon som rollemodell. Du må være interessert i steinerpedagogikk og ha et ønske om å utvikle deg selv på dette området. 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent steinerpedagogisk utdanning eller pedagogisk utdanning for barnetrinnet fra offentlig skole er et krav.
 • Erfaring fra klasseledelse, som klasselærer/kontaktlærer fra barneskoletrinnet er en fordel.
 • God forståelse for de pedagogiske metoder som ligger til steinerpedagogikken.
 • Generelt god IKT-kompetanse.
 • Du må beherske norsk eller et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.

Ved tilsetting må det legges frem politiattest, ikke eldre enn tre mnd. 

Personlig kompetanse:

 • Genuin interesse for barns læring og utvikling.
 • God formidlingsevne.
 • Gode relasjonelle ferdigheter.
 • Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag.
 • Du trives med å jobbe med mennesker og ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for faglig utvikling.
 • Et spennende og inspirerende pedagogisk miljø i utvikling.
 • En flott skole med engasjerte foreldre og lærere som spiller på lag.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons- og forsikringsordninger.

Velkommen som søker til stillingen!

KONTAKT

Daglig leder Marte G. Fougner: 414 14 615

SØKNADSFRIST

28. mai

SØK STILLINGEN

Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester sendes på e-post til: marte.granaasen.fougner@steinerskolen.no