Ledige vikarstillinger som faglærer ved Ringerike Steinerskole skoleåret 2022/2023

Ringerike Steinerskole ligger vakkert til i åskammen mellom Jevnaker og Hønefoss. Vårt skoleområde ligger i umiddelbar nærhet til gård med dyr og flotte naturområder med muligheter for fysisk utfoldelse og utforsking. Skolen har ca. 90 elever fra 1. – 10. Klasse. Vi vektlegger tverrfaglighet, samarbeid og at vi skal ha et trygt og godt læringsmiljø for våre elever. Vi søker deg som har et stort engasjement og hjerte for elevene, samt evner å se helheten i opplæringen for den enkelte og fellesskapet. Skolen følger steinerskolens nasjonale lærerplan. Kjerneverdier i denne er fordypning, barnas aldersmessige premisser og tilegning av kunnskap gjennom erfaring og kunstnerisk bearbeidelse av fagene.

Vi søker lærere til følgende vikarstillinger ut skoleåret 22/23 med mulighet for forlengelse:
– Faglærer i engelsk 6.- 10. trinn 50% stilling
– Faglærer i musikk 20% stilling

Krav til kompetanse:
Godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
Utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk.
Erfaring fra klasseledelse.
Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.
God IKT kompetanse

Personlige egenskaper:
Genuin interesse for barns læring og utvikling.
Sikker og trygg i lederrollen og evne til å skape gode relasjoner til elevene.
Tillitsfull og ansvarlig med evne til å vise god omsorg overfor elevene.
Strukturert og systematisk med gode samarbeidsevner og ønske om å bidra i et kollegialt fellesskap.
Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag.

Vi tilbyr:
Et godt kollegialt og inspirerende arbeidsmiljø.
Mulighet for etter- og videreutdanning og tilrettelegging for faglig utvikling.
En flott skole med engasjerte foreldre og lærere som spiller på lag.
Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordninger.
Bedriftshelsetjeneste.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Velkommen til å søke stillingene!

 

 

KONTAKT

Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder på 905 75 866,
eller til Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no

 

SØK STILLINGEN

Søknad med CV sendes til Ringerike Steinerskole, Almveien 15, 3520 Jevnaker,
eller til Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no