Steinerskolen i Tromsø søker lærere

Steinerskolen i Tromsø er en veletablert grunnskole 1.-10. klasse, med om lag 110 elever og 30 ansatte.

Steinerskolen i Tromsø søker etter spesialpedagog, klasselærer barnetrinn, lærer i kroppsøving, samt assistent i skole og SFO. Les om skolen og pedagogikken på www.steinerskolentromso.no

Skolens visjon er å tenne begeistringens ild og holde den levende – for barna i dag, for verden i morgen. Vi ønsker oss en skole med engasjerte elever, bevisste foreldre og entusiastiske lærere.

Vi søker:

 • Spesialpedagog- fortrinnsvis med tilleggsutdanning i norsk, matematikk eller engelsk – 100 % stilling
 • Klasselærer barnetrinn – 100 % stilling
 • Lærer i kroppsøving, barne- og ungdomstrinn – 20-30 % stilling
 • Assistent skole og SFO – 50-100 % stillingStillingsstørrelse vil være avhengig av søkers kompetanse og kombinasjon av fag. De utlyste stillingene kan kombineres.

Kvalifikasjoner:

 • Fagkompetanse og erfaring
 • Utdanning innen steinerpedagogikk eller annen godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå
 • Interesse for steinerpedagogikk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Kursing i steinerpedagogikk for nye lærere som ikke har steinerpedagogisk utdanning
 • Arbeid i et kreativt og inkluderende miljø
 • Undervisning i små klasser
 • Lønn etter skolens lønnsystem og pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fri skoleplass
 • Attraktiv permisjonsordning

KONTAKT

TILTREDELSE

 • 1. august 2020

SØKNADSFRIST

 • 1. april 2020

SØK STILLINGEN