Ledige stillinger på steinerskolen på Hedemarken

Skolen er en 13-årig steinerskole med grunnskole og videregående trinn. Skolen har også et helsepedagogisk tilbud for funksjonshemmede elever. Vi har en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativer.

Tolkeassistent 

Snakker du arabisk og norsk? 

Er du interessert i barn og ungdom?

Liker du å arbeide med andre?

Vi søker en tolk og assistent som snakker arabisk og som kan bistå i det praktiske arbeidet i gruppa for en av våre elever i den helsepedagogiske skolen. Det vil også være behov for tolkeassistanse i samarbeidsmøter og foreldresamtaler.

Stillingen er et ettårig vikariat på 75 %.


Assistenter SFO

Vi har to ledige stillinger som assistent på SFO.

Den ene stillingen er på 37 %, hver dag fra 14.00 til 16.30, inklusive fire uker ferie SFO som er hele dager.

Den andre stillingen er på 25,7 %, tre dager i uken fra 14.00 til 16.30, inklusive fire uker ferie SFO som er hele dager.

 

 

 

KONTAKT

Kristin Stavenes, 922 15530

SØKNADSFRIST

21. juni 2021

SØK STILLINGEN

Søknad med CV og kopier av relevante vitnemål og attester sendes til Ingunn.busterud@steinerskolen.no, eller Steinerskolen på Hedemarken, Boks 100, 2312 Ottestad