Ledig vikariat på Steinerskolen i Hurum

Steinerskolen i Hurum ligger landlig og vakkert til midt blant åker, vann og skog. Skolen har ca. 100 elever. Vi har et godt og stabilt arbeidsmiljø, med gode arbeidsbetingelser. Elevkartleggingen viser at elevene trives. Våre satsingsom­råder er håndverk, friluftsliv og sirkus.

Ledig vikariat som støttepedagog eller assistent i 6.klasse
Steinerskolen i Hurum søker en utdannet pedagog eller assistent til undervisning med elever i og utenfor klassen resten av skoleåret 2023-24.
Stillingen beregnes til 100% frem til sommeren.
Det er ønskelig med pedagogisk utdanning og/eller pedagogisk erfaring. Kjennskap til Steinerskolens idé og undervisnings­form er en fordel.
Pedagogen har ansvaret for å følge opp elever i tett samarbeid  med klasselærere, faglærere og skolens spesialpedagogiske koordinator. I tillegg til ordinære lærermøter, må deltakelse på møter med PPT og foreldre påregnes.
Facebook:  fb.com/hurumsteiner

KONTAKT

Daglig leder Johanne van Heesch, 95731970

SØKNADSFRIST

16. februar

SØK STILLINGEN

Søknad med vedlegg sendes: hurum@steinerskolen.no