Ledig stilling som daglig leder/rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

Skolen ligger idyllisk til ved sjøkanten på Rotvoll, 3 km fra Trondheim sentrum. Undervisningen skjer i restaurerte lokaler på Rotvoll Gård. Skolen ble etablert i år 2000, og har i dag ca. 140 elever fordelt på 1.–10. trinn. Vi er også godkjent for å drive helsepedagogisk undervisning for funksjonshemmede elever. Kollegiet består av rundt 25 engasjerte personer. Skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom elevenes engasjement, nysgjerrighet og undring. Skolen er organisert som en stiftelse med eget styre. Skolen har en administrasjon på ca. 3 årsverk.

Vi søker etter:

En daglig leder/rektor som:

 • har ambisjoner om å oppnå vekst og utvikling for skolen
 • kjenner steinerpedagogikken og har erfaring selv i å undervise
 • er kjent med og kan forholde seg til steinerskolens antroposofiske verdigrunnlag
 • er pedagogisk i sin kommunikasjons- og lederstil
 • tenker at medbestemmelse også er god ledelse
 • har ledererfaring og er trygg i lederrollen
 • har relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå

Og dette er hva du får ansvar for:

 • at skolen gir best mulig undervisning og bygger gode relasjoner til elevene
 • å markedsføre skolen slik at flere barn og ungdommer søker skolen
 • å ha gode relasjoner til og tett kontakt med foreldre
 • kompetansebygging og personalledelse av alle våre ca. 25 ansatte
 • å lede skolen i tråd med gjeldende lov og avtaleverk – vi følger hoved- og tariffavtalen mellom KS og Utdanningsforbundet.
 • å styre økonomien på en forsvarlig måte
 • å bidra til en bærekraftig skoledrift, utvikling av lokal læreplan og bruk av læringsressurser i nærmiljøet
 • å være sekretær for og rapportere til skolens styre
 • å ha verv som styremedlem i stiftelsen Rotvoll Gård som forvalter vår flotte eiendomsmasse

Vi kan tilby dette:

 • 5- års engasjement i en lederstilling med en variert, krevende og givende arbeidshverdag i et utviklende steinerpedagogisk skolemiljø
 • et kreativt og faglig sterkt kollegium
 • en skole med en fantastisk og landlig beliggenhet
 • lønn iht. KS-tariff og medlemskap i Statens pensjonskasse

Vi tror du ser både utfordringene og mulighetene. Har du ambisjoner og mener du har kompetansen og egenskapene som skal til for å lede oss, søker du denne stillingen.

KONTAKT

Spørsmål kan rettes til styrets leder Ivar Sørøy, tlf. 98 08 54 88 eller fungerende rektor Anne Cathrine Bernhardsen, tlf. 45 20 45 55.

TILTREDELSE

5 års åremål med tiltredelse 1. januar 2021.

SØKNADSFRIST

20.08.2020

SØK STILLINGEN

Søknad vedlagt CV sendes rotvoll@steinerskolen.no