Ledig stilling på steinerskolen på Nordstrand

Steinerskolen på Nordstrand er en veletablert grunnskole med om lag 260 elever fordelt på ti klasser, og 50 medarbeidere. 
Skolen etablerte seg i 1997 og ligger i et boligområde, med utsikt over Oslofjorden. 

Vi ser nå etter en spesialpedagog i fast stilling.

Det er ønskelig med opplæring i perioden løpet av juni 2022.

Ansettelsen gjelder en 100% stilling som spesialpedagog, hvorav hoveddelen av stillingen er undervisningsstilling og en liten del av stillingen er administrative oppgaver (spes.ped.koordinator).

Undervisningen vil foregå for barn med særskilte behov. Den administrative delen vil skje i tett samarbeid med spesialpedagogisk teamleder.

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Spesialundervisning;
 • Lage og gjennomføre undervisningsopplegg og følge opp det faglige knyttet til elever med vedtak om spesialundervisning, både inne i klasser og i små grupper. 
 • Skape et godt læringsmiljø.
 • Arbeide for godt samarbeid mellom hjem og skole.
 • Veilede innen spesialpedagogikk og spesialpedagogisk undervisningsopplegg.
 • Følge opp og kvalitetssikre arbeidet rundt skriving av individuelle opplæringsplaner og årsrapporter.
 • Arbeide med henvisninger til pedagogisk psykologisk tjeneste og søknadsprosesser knyttet til spesialundervisning.
 • Møtevirksomhet i forbindelse med utredninger.
 • Kartlegginger.
 • Bidra til å utvikle skolen videre.

Kvalifikasjoner: 

 • Spesialpedagogisk utdanning.
 • Steinerpedagogisk utdannelse og/eller erfaring fra Steinerskole.
 • Erfaring fra spesialundervisning, fortrinnsvis med steinerpedagogisk art.
 • Erfaring fra administrativt arbeid knyttet til spesialundervisning er ønsket.

 

Vi tilbyr: 

Lønn iht. intern avtale, basert på KS sine satser. Medlemskap i Statens Pensjonskasse. Et godt arbeidsmiljø, der det er utviklings- og samarbeidsmuligheter.

Les mer om skolen her: http://nordstrand.steinerskolen.no

KONTAKT

Irene Kokkinos, 23384795

SØKNADSFRIST

15.02.2022